Kjønnslemlestelse

For vondt til å være sant

Jeg starter sjeldent dagen med å gråte. Jeg gjorde det da telefonen ringte en søndag morgen i 2010. Min kjære mor var død. Jeg gjorde det igjen i dag. Samtlige jenter i en skoleklasse i den svenske byen Norrköping er kjønnslemlestet på groveste vis.

Det er så forferdelig at man mister munn og mæle. Ja, frykten for at kjønnslemlestelse er utbredt, har vi i HRS båret med oss i alle år. En frykt som har blitt latterliggjort og hånet. Endog på lederplass i en avis som Aftenposten i 2009. Det får så være. Tankene nå går til ofrene i Sverige– som skal leve resten av livet med smertene og sorgen.

Det er sparsomt med informasjon. NRK rapporterte saken på radionyhetene  Svenske aviser sier stort sett det samme som NRK. Avsløringen er et resultat av et pilotprosjekt i Norrköping kommune. Lærere og skolehelsetjenesten er helt sentral. Pilotprosjektet har ført til at lærere ”plutselig” forstår hvorfor jenter ikke vil drikke i skoletiden  – for å slippe å tisse. Hvorfor de derfor får vondt i hodet.  De sterke menstruasjonssmertene.

Her fra en artikkel i april i år:

På tre veckor har vi fått rapporter om sex flickor, det motsvarar två i veckan. För några månader sedan hörde vi inte ett ord om de här flickorna. Och framför allt hade vi inte kopplat ihop deras symptom med könsstympning, säger Petra Blom Andersson, samordnare vid Centrala Elevhälsan på Utbildningskontoret.

De flesta flickorna som har upptäckts är över 13 år och har ibland själva sökt för olika problem hos skolsköterskan. Tack vare den nya kunskapen har personalen lärt sig att reagera på symptom som huvudvärk, magont, menssmärtor, att en flicka springer in och ut i klassrummet och liknande.

– Nu förstår även lärarna att hon kanske behöver tid för att gå på toaletten. Att hon har ont i huvudet för att hon inte vill dricka eftersom hon vill undvika att bli kissnödig. Och nu kan de äntligen börja få hjälp. En flicka berättade för en skolsköterska att hon mått psykiskt dåligt och känt en smärta hela livet på grund av det som hände när hon var sex år, säger Petra Blom Andersson.

I första hand hänvisas flickorna till Ungdomshälsan, där man försöker erbjuda en tid snabbt.

Petra Blom Andersson hoppas att hon även framöver får kännedom om de flickor som upptäcks eftersom hon är samordnare och fungerar som rådgivare för skolpersonal. Flera bland personalen har hört av sig när de varit osäkra på hur de ska gå vidare med olika fall.

Att flickor nu har upptäckts är ett kvitto på att information och kunskap är nödvändig.

– Framför allt har våra skolsköterskor börjat våga ställa frågor. Och de har hittat bra sätt att ta upp det här tabubelagda ämnet på. De nämner inte ordet könsstympning, för om man frågar en ung tjej om hon blivit könsstympad så svarar hon aldrig, eller sällan, ja på den frågan. Det är inte säkert de är medvetna om att de är könsstympade.

En annan vinst har varit att de upptäckt yngre barn, i flera fall syskon, som ännu inte könsstympats. Totalt handlar det om ett tiotal yngre flickor så här långt. Och där är det framför allt rektorer och lärare som har reagerat. Nu gäller det att veta hur man bäst ska följa flickornas familjer och vilken myndighet som ska ha ansvaret för det.

– Vi vet inte alltid om att de är på semester under skolledighet. Om skolan är orolig måste de kontakta socialtjänsten så att de kan informera föräldrarna om vår lag kring könsstympning, säger Petra Blom Andersson.

28 og 30 jenter i en skoleklasse er i byen utsatt for type 3: avskjæring av klitoris, indre kjønnslepper, og gjensying.

Det er knapt til å tro.

Totalt er det avdekket rundt 60 tilfeller siden mars i år.

Norrköping er Sveriges 8. største by   Jeg tør ikke tenke tanken på hva tilstanden er i Rosengård, Rinkeby, Kista, Husby, og andre byer med gettoer som dette. Kanskje man endog ikke trenger tenke i retning av gettoer/utenforskap. Praksisen kan kanskje også florere i det som ser ut til å være et møblert hjem.

Takk til Klassekampen som trykket kronikken vår i går. Tittelen var ut fra dagens sjokkmelding ganske passende: Kjønnslemlestelse er ferdigpratet. Nå må det handles. Vi har ingen mer tid å miste. Vi forventer at både den norske regjeringen og Stortinget reagerer.

Oppdatert kl.10:00. Saken er nå publisert hos NT.se