Islam

Fahad Qureshis troverdighet

Det er en glede å lese kommentarfeltene i flere medier etter Fahad Qureshis forsøk på å dekke over hva han gjennom årene har forfektet, samt hans manipulasjoner knyttet til islamske tekster. Folket står frem som mer opplyste enn journalister flest.

Fahad Qureshi svarer i Aftenposten på kommentaren i samme avis, signert Nina Hjerpset-Østlie, som naturlig nok mente at regjeringen ikke bør samarbeide med salafistene i Islam Net. Vi vet jo meget godt hva Qureshi og Islam Net, ren ”vekkelse” for drap av de som motarbeider islam, de som har sex utenfor ekteskap, de som faller fra troen, de som elsker en av samme kjønn.  Jeg vitnet jo dette selv da de verbalt gikk til frontalangrep på meg i en paneldebatt, da jeg blant annet sa at ”det er mange måter å praktisere islam på”. Det var det ikke, kunne Qureshi og hans ideologiske venner fortelle, samtidig som Qureshi fra salen påstod at HRS hadde inngått en avtale med Behring Breivik om at han ikke skulle omtale oss i manifestet (sic!), en mann vi heldigvis har vært forskånet fra noensinne å forholde oss til før 22.juli-terroren.

Qureshi har nå en tapt sak, tapt i den forstand at han kan ikke løpe fra hva han har forfektet mang en gang, så ekstreme uttalelser at de har fått føtter å gå på ut i verden. Denne seansen kan ikke mistolkesI Aftenposten  prøver han å fremstille Hjerpset-Østlies påpekninger av faktiske forhold som ”misforståelse”:

Mye av det Hjerpset-Østlie sier er uriktig og upresist. Islam Net står ikke – og la meg understreke IKKE – for drap av noen som helst, hverken kvinner eller menn, eller de som har heterofile eller homofile tiltrekninger! Islam lærer at man skal forholde seg til lovverket i landet man lever i. For de som bor i Norge, er det da norsk lov som er gjeldende.

Ja, det er riktig at sharia sier dette: man skal overholde lovene i landet man bor i, og samtidig følge sharia så langt man kan. Det er altså sharia som forteller Qureshi dette. Dessuten: hva mener Qureshi med ”å forholde seg til”? Alle i Norge forholder seg til lovverket, enten man liker det eller ei, enten man overtrer lover eller ei. Utsagnet gir altså liten mening, og mang en borger ser gjennom sløret Qureshi prøver å legge over uhyggelige sider ved islam.

Å fremstille islam, en hard lovreligion, med grunntekster som er rent barbari, som ”en fredelig og vakker religion som lærer nestekjærlighet”, er likeledes et hjelpeløst forsøk på ny manipulasjon. Manipulasjonen fortsetter med den klassiske øvelsen: å sitere koranen ved å hoppe over essensielle deler av en setning, det samme Abid Raja gjorde i beste sendetid i 2004 i kjølvannet av drapet på Theo van Gogh. Som jeg skrev i boken Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge:

Venstre-politiker, Abid Q. Raja, siterte et mye misbrukt Koranvers i beste sendetid på fjernsyn under debattene som fulgte i kjølvannet av drapet. For å prøve å overbevise seere og motdebattanter om at islam forbyr drap, leste Raja direkte fra en medbrakt Koran: ’Den som dreper et menneske, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.’ Men er det dette som står i Koranen? Nei, Raja hoppet bukk over en avgjørende innskutt bisetning. Slik lyder verset: ’Den som dreper et menneske – uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse – skal anses som hadde han drept hele menneskeheten’ (min utheving, Koranen 5:35.).”

Når vi vet at ”forbrytelse” kan være alt som undergraver islams maktposisjon i samfunnet, ja, da er det ikke mye fred og nestekjærlighet igjen til dem som ikke marsjerer i takt med ”de troende”. Dette vet selvsagt også Qureshi. Like fullt skriver han:

”Koranen lærer at å drepe kun ett uskyldig liv er som å drepe hele menneskeheten!”

Qureshi og co har valgt å stå på motsatt banehalvdel av storsamfunnet. Derfra jobbes det intenst ved bruk av manipulasjoner og også regelrette løgner for å verve nye sjeler. At noen mener at Islam Net er godt integrerte, og kobler HRS opp mot dem som det motsatte, gir disse ”noen” et uoverkommelig forklaringsproblem. Det blir nær sagt et ganske komisk skjær over det hele. Det er altså flere enn Islam Net som sliter med troverdigheten.