Statistikk

Vi vokser i alle ledd

Vi føder flere barn, færre dør, flere innvandrer og færre utvandrer. I løpet av årets tre første måneder ble vi om lag 60 700 flere enn vi var i 1.kvartal 2013.

1.april 2014 var folketallet i Norge på 5 124 383 personer, det er en økning på 60 674 i forhold til 1.kvartal 2013, melder SSB.

140515-1I årets første tre måneder ble det født 14 380 barn, som er 212 flere enn samme kvartal i fjor. 10 335 døde, som er 1 028 færre enn 1.kvartal i fjor. Det gir et fødselsoverskudd på 1 240, som utgjør over 44 prosent.  Bare en gang siden midten av 1970-tallet er det registrert høyere fødselsoverskudd.

I løpet av disse tre månedene innvandret 19 133 personer, mens 7 851 utvandret. Det gir en nettoinnvandring i denne perioden på 11 282, som er 1 653 flere (17,2 prosent) enn samme kvartal i fjor. Samtidig er det noe mindre enn for samme periode i årene 2011 og 2012.

Samtidig er hele 42 prosent (om lag 3 300 personer) av utvandringene folk som har flyttet for lenge siden, men som først er registrert nå grunnet pågående opprydding i Folkeregisteret.

Oslo vokser mest

Den prosentvise folketallsveksten er, uten konkurranse, sterkest i Oslo, spesielt grunnet innvandring. Det var også Oslo, som vanlig, som hadde størst fødselsoverskudd, også i forhold til folketallet.

Åtte av fylkene hadde innenlands nettoinnflytting, høyest i Akershus.

140515-2

Polakkene topper

Som de siste årene var de med polsk statsborgerskap den klart største innvandrergruppa. Deretter kom svenske, litauiske og eritreiske statsborgere. Det er meg ukjent om SSB har noen oversikt over om statsborgerskapet er det samme som fødeland, altså om for eksempel svenskene er svenskfødt eller selv innvandret til Sverige.

Samtidig var svenske og polske statsborgere de gruppene som i størst grad utvandret.

140515-3