Innvandring

Et ankerbarns skjebne

Fosterforeldrene i Sverige mistenkes for mord på Yara (8). Hun ble sendt alene fra Gaza til Sverige i februar i fjor, der foreldrenes plan var å komme etter ved familiegjenforening med henne. Nå er hun død. Asyl- og flyktningsinstituttet krever en total gjennomgang, ikke minst for å få slutt på såkalte «enslige asylsøker/flyktningbarn».

Hva Yara (8) har måtte gå gjennom i sitt unge liv, får vi kanskje aldri vite. Nå er den unge jenta død, og fosterforeldrene, som er i slekt med jenta, er mistenkt for mord.

Yara ble funnet i en leilighet i Karlskrona i Sverige på kvelden 30.mars. Da var hun livstruende skadd og livet sto ikke til å redde. Senere på kvelden døde hun på Blekinge sykehus.

Ankerbarn

Hun kom fra Gaza til Sverige i februar i fjor. Yara ble registrert som enslig asylsøkerbarn og i juni i fjor fikk hun oppholdstillatelse. I oktober søkte foreldrene om familiegjenforening med datteren i Sverige. Foreldrene fikk beskjed om at søknaden ville ta om lag 9 måneder å behandle. Deretter ble Yara plassert hos slektninger. Slektskapet er ikke kommet frem, men det virker som jenta var i slekt med mannen i huset. Han kom til Sverige i 2012, året etter sin kone. De hevder å ha levd under trusler i sitt hjemland i Midtøsten, som da antakelig er Gaza. Med andre ord virker det som om familien har brukt Yara som et ankerbarn.

Men familien synes ikke å ha vært oppgaven verdig. Det kan også stilles spørsmål ved myndighetenes prioritering, da paret, som visstnok også har barn selv, skal være kjenninger av politiet. Han for mishandling og hun for tyveri.

Bekymrede naboer

Naboer til Yara har tidligere meldt fra til politiet om at jenta ikke så ut til å ha det bra. For eksempel er det reagert på at den unge jenta er observert i vaskekjelleren hvor hun tok hånd om klesvasken og hun var også den som bar ut søppel. I tillegg er hun observert med blåmerker på kroppen, ikke minst på beina, skader som gjorde at hun knapt kunne gå. Men til tross for at sosialstyrelsen i midten av april kjente til naboenes bekymringer, foretok de seg ingenting. Nå sier de at det har «vært brudd på deres rutiner».

Det mistenkte paret har sittet i varetekt siden 1.mai, men nekter all skyld.

Yaras familie, som fortsatt bor i Gaza, forteller til Aftonbladet at de fikk vite at datteren er død via Facebook. På telefon bebreider faren svensk politi, mens politiet sier det ikke har lyktes dem å få kontakt med familien i Gaza.

Hvor mange skjebner?

For Yara er det for sent, men hvor mange barn som lider under å være ankerbarn i Europa er det ingen som vet. HRS har hørt mange historier om barn som utnyttes, for eksempel som hushjelp, av herværende slektninger, som har påtatt seg å ha ansvaret for (godt betalt er det også) barnet i påvente av at familien skal komme etter på familiegjenforening.

Systemet har spilt fullstendig fallitt. For det første burde ankerbarnproblematikken gripes resolutt tak i ved at det ikke under noen omstendigheter gis familiegjenforening i slike saker. For det andre bør praksisen med å plassere slike barn hos slektninger, opphøre.

Nå må det bli slutt på denne misforståtte «godheten».