Forskjellsbehandling og diskriminering

En paragraf til besvær

Danmark er som kjent både et yndig og et ganske frimodig land. Ytringsfriheten henger høyt i befolkningen, som har en mer sarkastisk, fargerik, og direkte tone i det offentlige ordskiftet. Men, det er stort men: den såkalte rasismeparagrafen. Nå har myndighetene igjen brukt betydelige krefter og ressurser for å prøve å få til en domfellelse. Etter tre og et halvt år måtte de trekke inn årene. Kanskje på tide å kvitte seg med ”krenkelsesparagrafen”?

Lars Hedegaard har blitt trukket for retten – men vant til slutt,   for å ha uttalt følgende i et intervju som ikke var ment offentliggjort: ”de voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.”

Daværende Folketingsmedlem, Jesper Langballe (DF), ble så opprørt over saken at han provoserte med å gjenta  Hedegaards utsagn på denne måten:

Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt.

Den danskiranske kunsteren Firoozeh Bazrafkan ble også dømt, da hun provoserte på samme måte ved å uttale dette  

“…jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur – hvis det overhovedet er kultur? Men man kan sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen.”

Farsen rammet også en tidligere politibetjent, Lars Kragh Andersen, som skrev disse ordene på en blogg: ”Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel» – overgrep som ifølge Andersen bunnet i en «defekt menneskefjendsk kultur». Også han ble dømt.

Da kom nok en forsvarer av ytringsfriheten på banen, Trykkefrighedsselskabets Torben Mark Pedersen. Han gjorde dette med en ny vri: han koblet tolv andre grupper også til påstanden om systematiske overgrep, som danske mnn, eskimoer, katolikker, jøder med flere. Etter tre og et halvt år med ”krenkelsesvurderinger”, frikjent Københavns Byret Pedersen for å ha krenket ”90 prosent av jordens befolkning”, skriver Trykkefrihedsselskabet.

Det var en tydeligt lettet Torben Mark Pedersen, der onsdag den 21. maj blev frikendt for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b – den såkaldte racismeparagraf.

– Jeg opfatter det som et signal om, at der trods alt er grænser for i hvilken udstrækning straffeloven kan benyttes til at undertrykke ytringsfriheden. Det er et lille sundhedstegn, sagde hovedpersonen umiddelbart efter domsafsigelsen i Københavns Byret.

En reaktion på Jesper Langballes dom

Torben Mark Pedersen, der er økonom og bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet, var sigtet for i 2010 at have krænket forskellige religiøse og etniske grupper i artikler på netavisen 180grader.

Artiklerne blev udgivet umiddelbart efter at tidligere folketingspolitiker Jesper Langballe (DF) var blevet sigtet for at skrive:

«Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel – og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt.»

Havde ikke til hensigt at krænke

I sine tekster gjorde Torben Mark Pedersen, Langballes ord til sine egne, men supplerede ”muslimske fædre” med 12 andre befolkningsgrupper, herunder danske mænd, negere, eskimoer, katolikker, ateister og jøder.

Teksterne, der omfatter tæt ved 90 procent af jordens befolkning, havde ikke til formål at krænke de nævnte grupper, siger Torben Mark Pedersen.

Målet var derimod at få anklagemyndigheden til at tage stilling til, hvilken krænkelse forfatteren eventuelt skulle sigtes for samt at rejse en debat om det, Torben Mark Pedersen ser som politisk misbrug af paragraf 266b.

-Der bliver sagt uhyrlige og dybt racistiske ting på facebook om jøder af herboende udlændinge, men at få politiet til at tage en sådan sag op, er næsten umuligt. Også selv om der er tale om trusler.

-Til gengæld falder sigtelserne prompte, hvis man siger noget kritisk om visse andre grupper, hvilket tyder på, at der ikke er lighed for loven. Det var det, jeg ville gøre opmærksom på, siger Torben Mark Pedersen.

Av de tre dommerne var det to som gikk for frifinnelse.

Denne flerårige farsen burde få konsekvenser politisk. Avskaff paragraf 266b, eller kjør likhet for loven? Jeg heller til førstnevnte. I vår tid trenger vi ikke en mental nedrustning. Tvert om. Tilstanden kan beskrives slik, med Kenan Maliks ord i Information 14.februar i år:

For fem­og­tyve år siden kunne selv ikke døds­trus­ler, bombe­at­ten­ter og mord stoppe offent­lig­gø­rel­sen af De sata­niske vers. I dag skal blot en enkelt per­son råbe ’ kræn­kelse’, før den ’ pro­gres­sive’ opi­nion ifø­rer sig meta­fo­risk burka af hen­syn til reli­giøs følsomhed.