Politikk

Blasfemi på svensk

En domsavsigelse i Sverige vitner (igjen) om et samfunn som går baklengs inn i fremtiden – mildt sagt. En politiker er dømt for hets mot folkegrupper etter at han kommenterte en artikkel på nettet. Hadde kommentaren medført ”fremsteg i omgangen mennesker imellom”, hadde den vist til relevant forskning, da hadde ikke kommentaren ført til domfellelse, heter det. Ja, da handler det om å peke på vold i islamsk kultur, som ifølge domsavsigelsen ”kan dypt krenke personlige oppfatninger, eksempelvis religionsspørsmål”.

9.juli i fjor kommenterte Michael Hess, representant for Sveriedemokraterne, en kommentarartikkel på nett hos Aftonbladet som omhandlet voldtekter av kvinner i\på Tahrirplassen i Kairo. Her skrev han følgende:

«När ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från MENA länder.”

Ja, dette er vel grei skuring å si? Kan noen motdokumentere utsagnet? Tidligere leder for voldsavsnittet i Oslpolitiet, Hanne Kristin Rohde, påpekte nettopp dette forholdet: samtlige kjente menn bak overfallsvoldtekter i Oslo i en femårsperiode hadde ikke-vestlig bakgrunn fra kurdiske og afrikanske områder

Dommen i Sverige vekker faktisk negative reaksjoner i media. I Sydsvenskan skriver Mats Skogkär følgende:

Skulle ni få för er att yttra er offentligt i någon känslig fråga, se då för allt i världen till att göra det på ett sätt som ”kan medföra framsteg i umgänget mellan människor”.

Särskild varsamhet bör iakttas så att yttrandefriheten inte används på ett sätt som ”kan kränka djupt personliga uppfattningar, exempelvis religionsfrågor”.

Den som vill minska risken att dömas för hets mot folkgrupp rekommenderas också att till varje kontroversiellt yttrande foga en rejäl notapparat med hänvisningar till relevant forskning och religiösa urkunder.

Låter det besvärligt? Riskabelt?

Kanske bäst att tiga.

Citaten ovan är hämtade ur Blekinge tingsrätts dom förra veckan mot Sverigedemokraten Michael Hess. Det är en dom som – om den står sig – riskerar att återintroducera straff för hädelse i Sverige.

Hädelse betyr blasfemi.

Det er enda verre enn dette. I domsavsigelsen legges det også vekt på at Hess mangler ”utdanning i den islamske troen” (sic!). Og videre: Hess sin forbrytelse er også at han verken henviste til ”etablert forskning eller islamske kilder”.

Altså kan imamer, prester og dets like nyte en helt annen grad av ytringsfrihet enn lekfolk?

Hess påpekte at han ikke hetset en folkegruppe, men at han kritiserte kultur/ideologi.

Michael Hess förnekar brott och har bland annat hävdat att uttalandet är en kritik mot en ideologi och syftar på den islamska kulturen och ingen folkgrupp. Därför bör kommentaren falla inom yttrandefriheten, menar han.

Michael Hess hävdar dessutom att uppgifter bygger på fakta.

– Vi pratar om en forskningsrapport som stöder det som han har uttalat angående överrepresentation gällande våldtäkter från de här MENA-länderna, har hans advokat Tommy Nilsson tidigare sagt till Kvällsposten.

Åklagaren håller inte med och anser att en enstaka utredning knappast kan ses som någon slags allmän vedertagen fakta. Hon menar i stället att uttalande varit «nedsättande om muslimska invandrare med syftning på trosbekännelse”.

Dömdes

Under torsdagseftermiddagen meddelade Blekinge tingsrätt sin dom i ärendet.

I det aktuella målet har domstolen inte bara tagit hänsyn till den grundlagsskyddade yttrandefriheten utan även vägt in bestämmelser i Europakonventionen som är ännu vidare. Här står bland annat att det ska vara fritt att ta emot och sprida uppgifter utan myndigheters inblandning.

Tingsrätten skriver i sin bedömning att det är uppenbart att Michael Hess uttalande inte har varit en del i en «saklig och vederhäftig diskussion». Trots påståenden om att informationen bygger på fakta har Michael Hess inte gjort något försök att hänvisa till någon källa.

Om Michael Hess syfte var att starta en debatt hade han kunnat göra det utan att vara nedsättande mot invandrare med syftning på deras trosbekännelse, menar tingsrätten. Rätten konstaterar därför att uttalandet har varit kränkande och nedsättande för gruppen muslimer i Sverige.

Blekinge tingsrätten dömer nu Michael Hess till villkorlig dom och 32 000 kronor i dagsböter för hets mot folkgrupp.

Blir denne dommen stående, er det nok et vitnesbyrd om et naboland som velger å ødelegge seg selv. Svenskesyken har fått enda en ny dimensjon.