Forskjellsbehandling og diskriminering

Sjekk fakta, påpeker advokat Bore

Ambulansesjåfør Erik Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett. Schjenkens advokat sier dommen er en klar beskjed om å huske de plikter som både journalister og kommentatorer har for å sjekke fakta nøye før de kommer med grove påstander. Men Dagbladet er på stedet hvil.

Erik Schjenken har kjempet en lang kamp for rettferdigheten. For til tross for seier over Dagbladet både i tingretten og lagmannsretten har Dagbladet nektet å gi seg og anket dommen videre. I dag ble det kjent at Schjenken også vant frem i Høyesterett.

Ikke aktsom god tro

Ifølge VG Nett skriver Høyesterett i begrunnelsen at anklagene om rasisme i kommentarer og lederen 14. august 2007 i Dagbladet er så alvorlige at de ikke er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.

– Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått, Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble fremsatt. Å konkludere slik Dagbladet gjorde, kan heller ikke sees som et nødvendig element for å fremme debatten, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann i avgjørelsen.

Klar beskjed

Advokaten til Schjenken, Carl Bore, påpeker til VG at avgjørelsen er en klar beskjed:

– Avgjørelsen i Høyesterett er en klar beskjed til skandalepressen om å ha is i magen og huske de plikter som både journalister og kommentatorer har for å sjekke fakta nøye før de kommer med grove påstander, sier Bore til VG. 

Dagbladet på stedet hvil 

Dagbladet på sin side synes ikke å ha lært noe av tapet i Høyesterett.

– Jeg tar avgjørelsen til etteretning og synes den er svært beklagelig, sier sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen.

– Jeg frykter at avgjørelsen vil ha en nedkjølende effekt på den offentlige debatten rundt hverdagsrasisme og institusjonell diskriminering, sier sjefsredaktøren.

Da bør kanskje Dagbladet minnes om at de har tapt i tre rettsinstanser for deres påstander om at denne saken var forankret i rasisme. De kan jo prøve å få med seg Carl Bore sentrale poeng; sjekk fakta nøye før påstander fremsettes.