schjenken

I 2009 utgav Erik Shjenken en bok om denne saken.