Integrering og integreringspolitikk

Kuppet kampanje

Integreringsdepartementet i Danmark har iverksatt en holdningskampanje under overskriften «Et spørsmål om ære». Det har falt noen tungt for brystet: de har rett og slett kuppet kampanjen med falske plakater.

På en av plakatene kan vi lese følgende:

140303-2Forkast ikke rettighetene. Dropp ekteskapet! 

Som muslim i Danmark skal du ikke være bundet av middelalderens regler. Lev ditt liv, som vi gjør. Finn deg en kjæreste eller flere.

For dette er Danmark og her er alt tillatt!

Det er heller ikke alltid lett å være foreldre. Du skal ikke blande deg inn i dine barns oppdragelse – den tar vi oss nemlig av. Vi skal sikre at dine barn lever ut alle våre fantasier, drømmer og krav…

På en annen plakat blir vi presentert for en «solstrålehistorie» som forteller om Fatima som ble gravid på et diskotek mens hun var på klassetur.

140303-1

De falske plakatene er spredt på skoler og i boligområder rundt om i landet, og ser tilforlatelig ekte ut, blant annet med departementets navn og logo.

Kampanjen, som er iverksatt av Social- og Integrationsministeriet, er blitt kuppet av personer som med stor sannsynlighet er tilknyttet den islamistiske organsiasjonen Hizb ut-Tahrir, melder Den Korte Avis.  Under tittelen «Et spørsmål om ære», retter kampanjen oppmerksomheten til den sosiale kontrollen som eksisterer i del innvandrermiljøer og har som mål å sikre at alle unge som vokser opp i Danmark er kjent med samfunnets frihetsverdier.

Den ondsinnede plan

Grunnen til at den falske kampanjen kobles til Hizb ut-Tahrir handler blant annet om at denne organisasjonen nylig publiserte et hefte i Danmark under tittelen «Statskontroll av muslimers familieliv – virkeligheten bak ”bekjempelsen av sosial kontroll”».

I heftet kritiseres myndighetene for å fremme verdier knyttet til personlig frihet og likestilling på bekostning av «tradisjonelle muslimske verdier og regler» under dekke av å skulle bekjempe sosial kontroll.

For at bevare de islamiske familieværdier og forsyne vores børn med en solid islamisk identitet, må vi tage udgangspunkt i islam alene (…). Vær opmærksom på de kommunale fritidstilbud. Ja, de kan lyde uskyldige, men der er tit en bagvedliggende dagsorden. Det kan være tilbud som lejrture, fritidsklubber, fritidsudflugter, pigefodbold og endda biblioteksarrangementer (…). Muslimske børnehaver og friskoler er langt fra perfekte, men det er stadig foretrukket, at dine børn passes af muslimer frem for ikke-muslimer. (s.44, 50-51).

Heftet, som for øvrig er på i underkant av 60 sider, avsluttes med en appell der det blant annet heter:

Når de danske politikere taler om ”bekæmpelse af social kontrol”, er det intet andet end et dæknavn for statskontrol af muslimernes familieliv. Denne ondsindede plan er endnu et led i den overordnede integrationspolitik, som tilsigter at distancere os fra vores Islam og få os til at omfavne sekularismen og de vestlige værdier. Vestens politikere vil aldrig acceptere, at vi indretter vores liv og opdrager vores børn ifølge Islam i dens rene form – den Islam, som Profeten Muhammad (saaws) bragte os – den betroelse, som det er vores ansvar og pligt at bære videre. (s.52)

I tillegg har en rekke personer som støtter Hizb ut-Tahrir kommet med voldsom kritikk av departementets kampanje på Facebook. DKA viser feks til en debattør med navn Abu Aisha, som har skrevet et lendre innlegg under overskriften: «Fører den danske stat kamp imod social kontrol eller imod islamiske værdier?». I innlegget kritiseres departementets kampanje for å være et angrep på islam og han avslutter med følgende: «Må Allah swt bekytte vores unge og lade os stå sammen som et muslimsk fællesskab imod deres aggressive og hykleriske tiltag».

Hizb ut-Tahrir er forøvrig tidligere blitt anmeldt for organisert hærverk på valgplakater fra Yildiz Akdogan, Özlem Cekic og Kamal Qureshi i forbindelse med folketingsvalget i 2011.

Social- og integrationsminister Manu Sareen har ikke tatt stilling til om den falske kampanjen skal anmeldes.