Innvandring

Fravelger muslimer

Siden 2006 har Danmark ikke valgt muslimer når de tar imot kvoteflyktninger. Bakgrunnen er å finne i den forrige regjeringens vektlegging av «integreringspotensial».

Danmark har en FN/overføringsflyktningkvote på 500 personer årlig. I Norge har denne kvoten ligget nokså stabil de siste årene på rundt 1 200, mens den i år er på 1 700 inkludert 500 flyktninger fra Syria. I 2013 ble det i Norge innvilget flest oppholdstillatelser til overføringsflyktninger fra Afghanistan, Eritrea, Kongo, Somalia og Iran.

Men når det danske Utlendingsdirektoratet drar til en flyktningleir i regi av FN og skal velge ut kvoteflyktninger, fravelger de muslimer, melder nyhetsbyrået Ritzau.

Tallene kommer fra justisminister Karen Hækkerup (S) som har fått laget dem til Folketingets integreringsutvalg. Her fremkommer det at mens de fleste kvotereiser på 1990-tallet gikk til flyktningleirer i muslimske land, og fra midten av 1990-tallet kun til disse landene, så ble kursen kraftig endret etter at VK-regjeringen overtok i 2001.

Da ble reisene til muslimske land sjeldnere og sjeldnere. Etter 2006 ble det ikke hentet en eneste kvoteflyktning med muslimsk bakgrunn.

Dette skjedde samtidig med at VK-regjeringen i 2005 endret utlendingsloven og la som premiss at flyktningenes «integreringspotensial» skulle vektlegges.

Nå spør Enhedslisten, SF og Radikale Venstre om praksisen gjelder enda. I 2013 gikk de danske myndighetenes kvotereiser til Nepal, Ecuador og Uganda.