Kjønnslemlestelse

Døde etter kjønnslemlestelse

En egyptisk jente på 13 år døde etter å ha blitt kjønnslemlestet. Legen og faren til jenta er siktet for dødsfallet. De er de første som blir straffeforfulgt i Egypt for kjønnslemlestelse etter at landet i 2008 innførte forbud mot praksisen.

Seks år etter at lovforbudet trådte i kraft i Egypt, står landet overfor en historisk sak mot dr. Raslan Fadl og faren til den 13-årige jenta som døde etter å ha blitt kjønnslemlestet.

Den 13-årige Sohair al-Bata’a døde i juni 2013 etter at hun ble «operert» på dr. Fadls klinikk. I den medisinske rapporten het det at Sohair hadde blitt behandlet for kjønnsvorter, men døde etter en allergisk reaksjon på penicillin.

Men flere fattet mistanke om at det var en lemlestelse jenta hadde vært utsatt for og etter kampanjer fra lokale menneskerettighetsorganisasjoner og påtrykk fra den internasjonale organisasjonen Equality Now, iverksatte den statlige National Population Council (NPC) en undersøkelse. Det resulterte i at landet øverste påtalemyndighet har bestemt seg for å gå inn i saken.

«Det er en veldig viktig sak,» sier Hala Youssef, leder av NPC til The Guardian, som selv har presset på for at saken skal gjenåpnes.

«Det er første gang noen i Egypt vil bli tiltalt for denne forbrytelsen, og det bør være en lærepenge for enhver lege. Loven er der, og den vil bli iverksatt.»

Sohairs familie skal ha innrømmet at hun ble kjønnslemlestet på deres forespørsel. For til tross for forbudet, er praksisen allment akseptert og utføres av mange privatpraktiserende leger. En lokal advokat som er involvert i Sohair-saken sier at familier som bor i nærområdet til Sohair ikke har latt seg skremme av det som har hendt, de bare går til andre leger.

Ifølge Unicef har 91 prosent av gifte egyptiske kvinner mellom 15 og 49 år blitt kjønnslemlestet, 72 prosent av dem hos leger. Likevel mener Unicef ​​at deres undersøkelser finner at støtte til praksisen er gradvis fallende: 63 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe støttet praksisen i 2008, mot 82 prosent i 1995.

Men ifølge forskning skal kjønnslemleste fortsatt ha høy støtte blant fattige og dem med lav utdanning, der talsmenn hevder at lemlestede kvinner har mindre sannsynlighet for å begå utroskap.

Ifølge en av dem som ledet undersøkelsen i NPC, Vivian Foad, er lemlesting i Egypt et kulturelt og ikke et religiøst problem. «Både muslimer og kristne gjør det. De mener det beskytter kvinnens kyskhet,» forteller Foad.

Foad håper at Egypts overgangsregjering vil være mer proaktiv til problematikken med kjønnslemlestelse enn administrasjonen som ble satt inn etter at Mohamed Morsi ble styrtet i fjor. Offisielt har Det muslimske brorskapet hevdet de imot kjønnslemlestelse, men prominente medlemmer og allierte av gruppen har likevel uttrykt støtte til praksisen.

Samtidig er tiltalen mot legen og faren bare starten i arbeidet mot kjønnslemlestelse, og den vil ha liten betydning om ikke legen blir fengslet, mener Suad Abu-Dayyeh, som er Equality Now sin lokale representant. I tillegg må det iverksette anti-kjønnslemlestelse kampanjer som også når landets fattigste i distriktene.

I Norge er vi mer kjent med kampanjer mot kjønnslemlestelse, men til tross for at Norge innførte en særlov mot kjønnslemlestelse i 1996 er det ikke tatt ut noen tiltale (kun siktelse).