Innvandring

Alarm?

Hver tredje sosialhjelpsmottaker i Norge er innvandrer, ifølge en ny SSB-rapport. Overrepresentasjonen må kunne kalles alarmerende? Rama Jama er en av dem på sosialtrygd. Hun kom til Norge på familiegjenforening fra Somalia i 1999 som analfabet, giftet seg, fødte fem barn, skilte seg, og går nå på grunnskolen. Foreldrene har flyttet tilbake til Somalia, forteller hun. Her er det mye å gripe fatt i. Eller hva synes den nye regjeringen?

Vårt Land forteller ikke hvem Rama Jama giftet seg med eller hvor barnefaren (-fedrene) befinner seg. Rundt halvparten av alle somaliske barn i Norge er som kjent født utenfor ekteskap. Jeg tror vi trygt kan si at mange av disse barna er født utenfor ekteskap etter norsk lov. Ikke etter islamsk lov sharia, da islam straffer sex utenfor ekteskap ganske hardt. Men la den ballen ligge. Det interessante med reportasjen i Vårt Land er at avisen ikke ser ut til å finne det interessant at kvinnen er skilt (alenemødre med fem barn er ikke hverdags i Somalia, antar jeg), og at foreldrene hennes, som hun ble familiegjenforent med for 15 år siden, har flyttet fra Norge til Somalia igjen. Det går altså an å bo i Somalia, landet som vi fikk 2 700 nye innvandrere og såkalte flyktninger fra bare i fjor?

Jeg undres: Er noen av barna til Jama født utenfor ekteskap etter norsk lov? Hvor mye utløser alenemoren i trygder og sosialstønad per måned? Hvis hun går ut i arbeid, vil det lønne seg for henne?

Tilbake til faren til barna? Hvem er han? Betaler han barnebidrag? Kom han til Norge gjennom ekteskap med henne? Er han i arbeid? Har han giftet seg på nytt? Inngått henteekteskap med kvinne i Somalia?

Hvorfor valgte Rama Jama som analfabet i et nytt land å få hele fem barn? Hvorfor prioriterte hun ikke utdannelse? Hvorfor prioriterte hun ikke å bli selvforsørgende?

Norsk media klarer ikke å behandle folk likeverdig. Idet du har en bakgrunn fra et annet kontinent forsvinner den kritiske fornuften rett ut bakdøra.

Rapporten til SSB viser at dersom man utelukkende ser på enslige mødre i Norge som mottar sosialhjelp, er hver annen innvandrer.

SSB peker på at det er viktig at vi ”husker at disse mødrene ikke gjør noe galt. Dette er en situasjon ingen ønsker…” Hvordan SSB vet dette, er meg en gåte. Har de gransket tankebanene til enhver av disse kvinnene? Kjenner de til hver enkelte kvinnes (religionsjuridiske) sivile status? Tror SSB virkelig at somaliske muslimske kvinner i Norge føder så mange barn ”utenfor ekteskap”?

Når man leser denne reportasjen, forstår man hvorfor Finansavisen kom frem til at per somalier som kommer til Norge påtar staten seg minst ni millioner kroner i statsfinansielle utgifter – hvis barna blir perfekt integrert økonomisk.

– Funnene er nok tydeligere enn vi hadde ventet.

Dette er SSBs kommentar.  Tydeligere… Hvor mange milliarder Norge har brukt på integreringstiltak er det vel knapt noen som har oversikt over. Men se på denne setningen fra SSBs presentasjon av rapporten:

44 prosent av innvandrerkvinner som forsørget familien på sosialhjelp i 2012, var fra Afrika, mot 26 prosent i 2002.

Det går altså ikke i helt riktig retning.

Her er den sentrale figuren fra rapporten:

SSB_sosialhjelpDa venter vi i spenning på nye integreringstiltak, mens andelen asylinnvandring, for eksempel, ikke vil bli lavere i tiden som kommer, lover justisministeren. Det skal ikke bli vanskeligere å få asyl i Norge, sier han. Det var en beroligende lovnad.

Mon tro hvem som forsørger Jamas foreldre, som nå bor i Somalia…