Kjønnslemlestelse

Nettverk bak kjønnslemlestelse

Hemmelige nettverk bestående av leger, pengeutlånere, reiseoperatører og drosjesjåfører, kan stå bak organisering av kjønnslemlestelse av jenter i Storbritannia, mener politiet.

Leger som skriver ut smertestillende til ofre for kjønnslemlestelse, personer som gir lån til foreldre som trenger finansiell hjelp for å lemleste barnet i utlandet, reiseoperatører som tilrettelegger tur utenlands av samme grunn, drosjesjåfører som frakter ofre i Storbritannia (formoder jeg), skal alle kunne straffeforfølges, advarer politiet.

Det er tidligere kommet frem at rundt 70 ofre månedlig behandles for skader ved sykehus i Storbritannia, de yngste kun 7 år gamle. Politiet sier de ikke kan reise straffesak dersom ofre ikke er villige til å vitne. Men tanke på at også babyer utsettes for overgrepet, må man undre seg om politiet, som aldri har reist en eneste tiltale mot barbariet, mener de har et lovverk som fungerer? 28 år med en særlov på de britiske øyene, og ingen tiltale. Samme som Norge, som har hatt særloven siden 1.januar 1996.

Mon tro om politikerne er tilfredse med tilstanden?