Kjønnslemlestelse

Vil, vil ikke, men uansett: 10 – 7

Solveig Horne og Frp vil ha tilbake helkroppundersøkelsen av jenter, ikke minst for å forebygge rituell legemsbeskadigelse av vergeløse barn. Høyre ved helseministeren, Bent Høie, skjøt ned ønsket med kanon i går. Kunne ”noen” gå Høie og Høyre på klingen og forlange at de for en gangs skyld belegger sine meninger faglig?

10 – 7. Det er maktforholdet når Høyre og Fremskrittspartiet setter seg rundt bordet i statsråd. Frp har altså knapt noen sjanse når Høyre har bestemt seg. 10 – 7. Okke som. Å ha det faglige belegget på sin side nytter altså ikke. Det er makta som rår, det er det partipolitiske spillet som rår – uansett om man tilsynelatende er gode venner i regjeringskollegiet.

Skal det bare fortsette? Skal folkevalgte – hvilket burde tilsi et betydelig moralsk, etisk og faglig ansvar – kunne spille ball med harde fakta, dertil på bekostning av tusener av barn som er i høyrisikosone for å utsettes for en flere tusen år gammel rituell le legemsbeskadigelse av verste sort?

Foreløpig er svaret ja. De aktuelle jentene skal fortsatt være helt og holdent i foreldrenes klør. Vil foreldrene holde fast ved det som i et moderne opplyst samfunn fortoner seg som ren og skjær galskap, så er det fritt frem. Endog tilsidesettes eksisterende lovverk: det er ubrukelig, ifølge påtalemakten, som ikke tar ut tiltale når det avdekkes at norskfødte jenter ”mangler” deler av legemet sitt. ”Vi kan ikke bevise at foreldrene hadde noe med overgrepet å gjøre,” mener lovens lange arm.

Og politikerne over nesten hele partiskalaen slår seg til ro med tilstanden, og doper seg ned med at ”integreringen går seg til med tiden”, og alt informasjonsarbeidet går så bra, så bra.

Solveig Horne tok fortjenstfullt til orde i går for at situasjonen er utålelig. Hun vil ha gjeninnført helkroppundersøkelsen også av jenter  (Ja, vi jublet da vi hørte nyheten på NRK P1.) Halvannen time senere, klokken 15 i samme kanal, var Bent Høie på banen. Han fikk lov å skyte ned Horne/Frp med argument som vanskelig kan kalles en helseminister verdig.

Høie: helkroppundersøkelse vil virke mot sin hensikt.

Kan Høie vennligst utdype? Det er medisinsk fastslått at jenter har mer plager i underlivet enn gutter. I tillegg har en flere tusen år gammel overgrepstradisjon mot vergeløse barn vandret inn på norsk jord. Hvilken ”hensikt” er det ministeren sikter til?

Høie: vi vil heller satse på bedre helsetilbud til de som er utsatt for kjønnslemlestelse (kvinner skal få hjelp på operasjonsbordet for å rette på de uopprettelige skadene).

Ja, du leste riktig. Høie vil satse på skalpell for å åpne kvinner så de kan tisse og menstruere normalt. Han snur ryggen til Fatima som seks år gammel tas til Somalia, får skjært av deler av kjønnsorganet, som så sys igjen så urinen drypper ut når hun fortvilet prøver å rekke å tisse i løpet av friminuttet mellom to skoletimer. Når Fatima er gammel nok til å bestemme over egen kropp, så er derimot Høie på plass – med skalpellen – og igjen nye kutt.

Høie: Frp har foreslått dette tidligere, men Høyre er imot.

Fordi? Hvorfor er Høyre imot? Nå glemte jeg argumentet: undersøkelsen virker mot sin hensikt, hette det jo.

Mon tro om helkroppundersøkelsen virket ”mot sin hensikt” også før 1993 da den ble fjernet – uten faglig belegg – av Helsedirektoratet?

Dette sa Barneombudet  den gang, Trond Viggo Torgersen, om helkroppundersøkelsen før den ble fjernet. (Merk: Torgersen er også barnelege):

«Barneombudet ser på dette som en betryggende måte å alminneliggjøre undersøkelse av underlivet på og som en sikkerhet for barnet. (…) Ved en slik undersøkelse vil man bl.a. kunne observere skader, hudforandringer, hymens tilstand, utflod og barnets reaksjon på undersøkelsen. Dette vil igjen gi grunnlag for videre samtale med foreldrene slik resten av den somatiske undersøkelsen gjør.» Hvorfor gi jenter et dårligere helsetilbud enn gutter? spør Torgersen: «Vi trenger åpenhet og tillit til helsevesenets grundighet, ikke en følelse av at noen deler av kroppen skal hoppes over av hensyn til den offentlige debatten som raser for øyeblikket.» Torgersen mente for øvrig også at direktoratet «er på kollisjonskurs med store deler av det faglige miljøet på dette området.»

Og han var ikke den eneste som skriftlig protesterte den gang. Blant annet dette sa Norsk barnelegeforening, også skriftlig til direktoratet:

«Hvis en slik undersøkelse utelates er ikke undersøkelsen komplett. (…) Erfaringene (…) er, så langt vi kjenner til, bare positive. Både barn og foreldre har akseptert dette uten noen problemer, og helsepersonell har vært tilfreds.»

Høie skal få mer å bryne seg på. Det er nemlig et par eksperter i nyere tid som har gjort det mest omfattende arbeidet med helkroppundersøkelser, nemlig helsesøster Kari Gulla og barnelege Arne K Myhre. De regelrett strippet alle mytene som er skapt om helkroppundersøkelsen i en artikkel i Sykepleien.  Det er å håpe at Horne og andre i Frp pugger avsnitt for avsnitt og ikke innfinner seg med en statsråd som baserer politikk på faglig sviktende grunnlag – dertil overfor vergeløse barn.

For hva slags menneskesyn er det?

Vel så viktig: NRK får over 5 milliarder kroner på bok hvert år fra oss skattebetalere. Likevel klarer man ikke å konfrontere makta med fakta. Hvor lenge skal dette pågå? Ikke fortell meg at det handler om at feil journalistparti har logikk og fakta på sin side?

Kanskje journalister (og politikere), også skulle ta en titt på denne, etter min vurdering, meget kompetente argumentasjonen fra ekspertisehold?

Men husk: vil man ikke, så vil man ikke. 10 – 7 …