Innvandring

Tusenvis av pass forsvinner årlig

Norske pass er, sammen med pass fra en rekke andre land, svært attraktive på det illegale markedet. Ikke uventet melder EUs grenseovervåkningssystem at svenske pass er blant de mest ettertraktede, da det er relativt enkelt å få opphold i Sverige hvis en bare kommer seg dit. I Norge er det derimot ingen, jeg gjentar: ingen, som har oversikt over omfanget av juks med norske pass.

Hver måned beslaglegges 500 ekte svenske pass bare på Atatürkflyplassen i Tyrkia, melder Aftenposten (ikke på nett), men norsk politi vet ikke hvor mange norske pass som beslaglegges på utenlandske flyplasser etter at de er forsøkt misbrukt. For i den grad politiet får beskjed fra utenlandsk grensepoliti om misbruk av norske pass, er det ingen som har ansvar for å registrere opplysningene.

– Kripos’ utlendingsavdeling gjorde noe på dette før den ble nedlagt, men for øyeblikket er det ingen ansvarlig enhet, sier prosjektleder Håvard Steinbakk Nordbø i Politidirektoratet til Aftenposten.

Politiet vet således heller ikke om enkelte nasjonaliteter, eventuelt enkeltpersoner, peker seg ut ved at de ofte «mister» norske pass, som siden havner i hendene på menneskesmuglere.

– Det finnes ingen god statistikk på dette, bekrefter Nordbø.

Svenske pass til god pris

I helga kunne vi lese om den svenske journalisten Jenny Nordberg, som i Tyrkia opplevde at hennes svenske pass var god butikk. Derimot erfarte Nordberg, som til daglig har sitt virke i New York, at hennes green card var verdiløst. «Ingen» gidder å investere i reisedokumenter for å komme seg til USA og leve som illegal innvandrer, når de samme enkelt kan få varig opphold i Sverige.

Men hvorvidt norske pass er like attraktivt, er altså vanskelig å svare på, da ingen har noen oversikt over misbruket av norske pass. I Sverige mister mange passet sitt og noen gjerne flere ganger på rad, for eksempel ti ganger på få måneder. De samme får like fort nytt pass utstedt, uten noen hindringer. At nordmenn er mindre slepphendte enn svenskene er vel lite trolig, og også her er det svært enkelt å få nytt pass.

For dårlig system

Politiet og norske utenriksstasjoner utsteder utsteder mellom 500.000 og 600.000 norske pass i året, et pass som er gyldig i ti år for personer over 16 år.

– Nå vet vi at 30.000 norske pass kom på avveie i fjor. Jeg antar at en stor andel har havnet på det illegale markedet. Utover dette ble 500 pass borte i posten. Det skaper en mistanke om at noe organisert kan ligge bak.

– Men uten skikkelig rapportering om avslørt misbruk av norske pass i Norge og utlandet, vet vi for lite til å kunne vurdere mottiltak, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (FrP) i Justisdepartementet til Aftenposten.

– Dette er ikke godt nok, fastslår Røsjorde (Frp).

Salig røre

Han støttes av det relativt nyopprettede Nasjonalt ID-senter.

– Når jeg går inn i straffesaksbasen og forsøker å finne omfanget av ID-misbruk på norsk jord, får jeg opp falske resepter, falske bilskilter og passmisbruk om hverandre. Vi har utfordringer med både registrering og rapporteringsrutiner, fastslår rådgiver Ingunn Nesheim ved Nasjonalt ID-senter overfor Aftenposten.

– Dermed har vi ikke fullstendig oversikt over omfanget, hvilke nasjonaliteter som oftest er innblandet og hvor politiet eventuelt bør sette inn innsatsen, legger hun til.

Dropper rapportering – skylder på komplekst skjema

Når politiet sjekker papirer for å avdekke ulovlig innreise eller opphold, skal mangler sendes til Politiets utlendingsenhet, som igjen leverer statistikk til Frontex, byrået som vokter EUs yttergrense.

Men 11 av 27 politidistrikter droppet slik rapportering i fjor, ifølge Aftenposten. Blant disse var Oslo, politidistriktet med landets desidert tyngste portefølje på utlendingsområdet.

Leder ved Oslo-politiets avdeling for Utlending og forvaltning, Inga Berit Hovda, forklarer det slik:

– Vi har så mange slik saker at dette ville bety et veldig stort merarbeid. Har du sett skjemaene? De er veldig komplekse.

Da har jeg følgende anbefaling til den nye regjeringen og det FrP-ledede Justisdepartementet: Gi Nasjonalt ID-senter i oppgave å utvikle et enkelt rapporteringsskjema og utpek en ansvarlig enhet. Vanskeligere kan det vel ikke være, og var det ikke noen som snakket høyt om en ny og handlekraftig regjering? Vi venter, men ikke altfor lenge.