Innvandring

Skoleprestasjoner: De konkrete tallene

I Finansavisen i dag presenteres SSBs oversikt over skoleresultat blant grupper med ulik landbakgrunn. Barn født i Norge av kinesiske foreldre utkonkurrerer alle andre grupper, inkludert norske elever. Også Sri Lanka, Vietnam og India slår de norske elevene.

Vi omtalte Finansavisens oppslag her i dag, og her er de aktuelle tabellene presentert i samme avis, også i dag.

Skjermbilde.Finansavisen_skolePNG

 

Skjermbilde.Finansavisen_skole2PNG