Vold og overgrep

Ran i Groruddalen

Rettsaken mot de 19 ungdommene som står tiltalt for overfall, ran, vold og trusler av barn og unge i Groruddalen i Oslo pågår i disse dager i Oslo tingrett. Men nesten ingen foreldre følger saken mot deres barn. Samtidig er utviklingen i Groruddalen svært urovekkende: I fjor økte andelen personran i Groruddalen med nesten 80 prosent sammenlignet med året før.

I høst gikk debatten om en «ransbølge» i Oslo. De fleste var enige om at det var mange ran, bare i september og oktober var det 220 ran og fra januar til og med oktober 850 ran til sammen, men om det var snakk om en «bølge» var det slett ingen enighet om. Tvert om ble det påpekt at 2013 lignet et «normalår» hva gjelder ran, og at Oslo (fortsatt) er en trygg by.

Men i Groruddalen er spørsmålet hvor «normalt» 2013 var. I 2012 var det 64 personran, i 2013 var antallet 114. Det er en økning på 78 prosent.  Slike tall bekymrer i alle fall stasjonssjefen ved Stovner politistasjon formidler groruddalen.no:

– Det er nær en dobling, og de fleste tilfellene har også skjedd her i dalen. Vi ser svært alvorlig på økningen, sier Lund.

Ranerne er oftest i alderen 15-20 år, ofrene er som regel enda yngre. Gjerningsmennene er på jakter etter lett omsettelige verdisaker, ofte dyre mobiltelefoner.

– Vi ser at ofrenes livskvalitet blir svært forringet. Mange er redd for å gå ut og gjøre helt vanlige ting, for eksempel å handle eller å trene. Ofte reagerer foreldrene sterkere enn barna, og det forteller oss at et personran ødelegger livskvaliteten for flere enn bare den fornærmede, sier Lund.

Det har vært to solide ransbølger i dalen: En på vårparten og en i høst. 19 av gjerningsmennene fra vårens saker sitter nå på tiltalebenken i Oslo tingrett.

De 19 som nå sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett har altså ingenting å gjøre med de ranene, ransbølge eller ikke, som skjedde i høst. De er det blitt stille om. Hva skjedde, er de tatt og hva skjer med dem?

Av de 19 guttene ( i alderen 15 til 20 år) på tiltalebenken har tre norsk bakgrunn og 16 innvandrerbakgrunn, om vi skal tolke ut fra navnene. En enda mer frimodig tolkning tilsier at 15 av de 16 har muslimske navn. Men kanskje enda mer alvorlig: Knapt noen foreldre til de tiltalte er tilstede i rettssalen, melder Dagsavisen (ikke på nett).

Så mens barna skal stå til ansvar for overfall, ran, vold og trusler, som kan være avgjørende for deres videre liv, glimrer foreldrene med sitt fravær.

Men en av fedrene har engasjert seg, dog i en uønsket retning. Politiet mener at tilstedeværelsen til faren til en av de norske guttene på tiltalebenken er motivert av å påvirke vitner og andre tiltaltes forklaringer. Så mens sønnen i dag fortsetter sin del av rettssaken, blir hans far fraktet til Oslo tingrett av politiet.

– Mannen ble pågrepet mandag, og jeg kan bekrefte at han er siktet for å ha påvirket en eller flere av de tiltalte. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag ettermiddag da vi mener det er fare for gjentakelse og bevisforspillelse. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere siktelsen ytterligere, sier politifullmektig Inger Skjeppe Salberg ved Stovner politistasjon til Dagsavisen.

Denne farens opptreden og de øvrige foreldrenes fravær er et paradoks, gitt at de fleste debatter om «barneran» og annen vold iblant barn og unge, nettopp handler om ansvarliggjøring av foreldre/foresatte. Kanskje er det her skoen trykker? Da enten ved en forventing om at samfunnet ordner opp og at en selv trekker seg tilbake, eller at de tiltak som faktisk iverksettes ikke stiller nok krav til de involverte? Eventuelt at konsekvensene ikke er avskrekkende nok?