Melding til HRS-venner

Da er den årlige gjennomgangen for HRS-venner gjennomført og også i år er det en del innbetalinger vi ikke klarer å identifisere. Kjenner du deg igjen i noen?

HRS mottar årlig en rekke økonomiske gaver fra HRS-venner og nå skal hver og en av dere være takket, enten per e-post eller brev (noen brev er nok fortsatt underveis), men også i år er det noen vi ikke klarer å identifisere. Dette er:

160114_hrsskjema

Hvis du kjenner deg igjen i noen av disse, vil vi gjerne ha beskjed. Dette gjelder spesielt om du ønsker å ta i bruk fradragsretten og oppfyller kriteriene for det. HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6 – 50 at fradragretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 12 000 per år. Men dette krever at vi har ditt fødsels/personnummer (11 siffer), eventuelt ditt organisasjonsnummer, og da vil vi påse at din fradragsrett blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Opplysningene kan du sende til [email protected], eller på sms til 908 65 629.

Merk av vår rapporteringsfrist er 20.januar 2014, så det haster om du ønsker å ta i bruk fradragsretten.