Innvandring

Asyl ”på en time”

Hvor enkelt det er å få asyl i Europa, særlig når man påberoper seg flukt fra Somalia, kom frem for åpen scene under rettsforhandlinger i Danmark i går. Hele utgangspunktet for asylpolitikken synes å være totalt undergravet. Hvor lenge skal det fortsette?

Faren til de åtte barna som ble tvangsfjernet fra foreldrene i Danmark, omtalt her i går langet ut mot alt og alle da han og den fraseparerte hustruen ble dømt til 20 dagers betinget fengsel i går for å ha flyktet til Sverige med barna. Et tips ledet danske myndigheter over Ørsund, der familien hadde fått asyl. Så enkelt er det altså å få opphold. Og så mild dom får man for å unndra seg vedtak og dertil lyge seg til opphold og påfølgende gode muligheter for statsborgerskap.

Familien hadde opphold i Danmark. Om de er danske statsborgere opplyses ikke. Vi omtalte saken i går, fordi den viser hvor sårbare store barneflokker kan være når vold og vanskjøtsel tilsier omsorgsovertakelse: i kommuner med trang økonomi kan budsjetthensyn gå foran barns ve og vel.

(Merknad: I Berlingske tidende i går het det at familiens syv barn var tvangsfjernet fra foreldrene, mens i Extrabladet heter det at familien har åtte barn.)

Det interessante i denne saken er også hva som kom frem i retten da dommen på 20 dagers betinget fengsel falt. I 2010, da vedtaket om omsorgsovertakelse ble fattet, tok foreldrene seg til nord i Sverige med barneflokken. Her meldte de seg for svenske myndigheter som nyankomne asylsøkere fra Somalia under falske navn. Dette førte til oppholdstillatelse i Sverige.

Familien – anført af den 53-årige far – løj angiveligt over for de svenske myndigheder, da de omkring årsskiftet 2010/2011 opsøgte et asylcenter i den nordlige del af Sverige.

Her oplyste de ifølge udsagn i retten fra en socialrådgiver, som var i kontakt med de svenske myndigheder, at de kom direkte fra Somalia. De angav også falske navne og opnåede herigennem asyl.

Først da medarbejdere ved Ringkøbing-Skjern Kommune 31. januar 2011 fik et tip om, at familien var flygtet til Sverige, faldt familiens flugt så småt fra hinanden.

Herefter kontaktede de danske myndigheder deres svenske kolleger, som 29. marts 2011 anholdte familien og overførte dem til Danmark

Så enkelt er det altså å få asyl. Så tilfeldig ble de avdekket – et tips, antakelig kun grunnet at den danske kommunen hadde fattet vedtak om omsorgsovertakelse.

Saken bevitner til de grader hvor enkelt det er å shoppe asyl i ulike europeiske land og slik skaffe seg multiple identiteter.  Så lenge Europa ikke har et system med der man har tilgang til de enkelte lands identitetsbaser på de som får asyl, de som får familieinnvandring og familieetablering, har vi en tilstand som inviterer til en utvikling helt utenfor kontroll. At barn brukes i dette identitetsjukset og denne økonomiske kriminaliteten, er en regelrett tragedie. Hvordan skal barn som dette kunne bli fullverdige samfunnsdeltakere på sikt?

Ifølge den 53-årige faren til barneflokken, har den 38-årige fraseparerte hustruen, løyet om at hun ble tvunget med på flukten til Sverige. Hun vil ”bli fri” og ha forelderretten til barna alene, konkluderte han i retten i går Videre påstod han at hustruen er blitt kristen, og han understreket at i hans kultur er det forbudt å skille seg.

Av og til blir begrepet ”integrering” fullstendig meningsløst. Med tanke på det høye volumet somaliere som årlig kommer til Europa, vet man knapt hva man skal si. Er det en eneste politiker som våger å legge på bordet et tall for hvor mange Norge kan ta imot i bærekraftens navn – både verdimessig og økonomisk?