Islam

LIM på limpinnen?

Hva som anses som ekstremt, har flyttet seg. I Aftenpostens løfter Sylo Taraku frem en imam til etterfølgelse, fordi han tar avstand fra terror. Samme imam er en undersått av shariarevolusjonære Tahir ul-Qadri.

Sylo Tarakus innlegg i Aftenposten har Lily Bandehy, verdikonsulent i Human Rights Service, og Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, svart på i dag i samme avis.

LIM på limpinnen?

Sylo Taraku i LIM, påpeker riktig at grenser for hva som karakteriseres som islamsk ekstremisme er flyttet: Islam Net blir sett på som mer moderate fordi Profetens Ummah inkluderer krigere. 

Islam Nets ekstremisme har blitt avslørt fordi ”noen”, HRS, i flere runder i Aftenposten, har  undersøkt hva slags ideologi foredragsholdere formidler på de såkalte «Fredskonferansene» og diverse kurs. 

Som sommerkurset med Alsuleiman om blant annet «ekstremisme», en mann som trives med steining av folk. Så hva er ekstremisme for Alsuleiman? «Ekstremisme er alt som avviker fra Allahs lover.» 

Sylo Taraku skriver i sin artikkel dette: «På den andre siden viste TV2 nylig at imam Mohammed Iqbal i klare ordelag fordømte terror. Denne type reaksjoner trenger vi mer av.»

Denne imamen til etterfølgelse, ifølge Taraku, tilhører trossamfunnet Minhaj ul-Quran.

Vet ikke Taraku at Minhajs internasjonale overhode, Tahir ul-Qadri, er en revolusjonær religionspolitisk leder? (Se vår kronikk i Aftenposten.no 6.november.) Samme mann er arkitekten bak Pakistans blasfemilov:

«Jeg klarte å få gjort det til en lov at den som begår blasfemi, muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer (…) Uansett hvem av dem som begår blasfemi, skal de staffes med døden!” 

Hvorfor ber ikke Taraku imam Iqbal om å definere ekstremisme og utdype sin ideologi?