Forskjellsbehandling og diskriminering

Sanksjoner ingen god idé

At foreldre ikke klarer å lære barna sine norsk, må ikke møtes med sanksjoner, mener Aftenposten på lederplass. Vi får ikke vite hvorfor Aftenposten åpenbart mener at det skal være forskjell på Ali og Ola.

Her er lederen   på bakgrunn av at ikke-vestlige barn ikke har fått det viktigste verktøyet med seg hjemmefra når de møter til skolestart. Dette skriver Aftenposten:

I en slik situasjon hjelper det lite med forbud og påbud. Å ilegge foreldre sanksjoner for ikke å lære barna norsk, er ingen god idé. Men vi kan heller ikke akseptere omsorgssvikt. Det er viktig at foreldre forstår hva som kan skje dersom de ikke er seg sitt ansvar bevisst.

Dette er umulig å tolke annerledes enn at Aftenposten mener det er ansvarsfullt å fortsette å kjøre myke tiltak overfor den desidert største voksende befolkningsgruppen i Oslo, ikke-vestlige, der deres barn innen få år vil være i majoritet i Oslo.

Forstår ikke Aftenposten de enorme ringvirkningene språkproblemene er og vil bli for Oslo, og dermed også for Norge? Klarer ikke avisas lyseste hoder, for det er vel de som skriver leder, å se de økonomiske aspektene på sikt ved alle som faller fra skole og arbeidsliv, alle som potensielt kan ende i kriminell virksomhet, og hvilken ytterligere segregerende effekt dette problemet vil ha for hovedstaden, der white flight fra Oslo nord og øst vil øke i styrke?

Det hjelper ”lite med forbud og påbud”? Hva hjelper da, Aftenposten? ”Å snakke om det?”