Innvandring

Nytt asylsøkertriks

Enkelte grupper asylsøkere, spesielt nigerianere, på Refstad ankomsttransitt i Oslo nekter å gjennomføre testing for tuberkulose. På den måten forlenger de sitt opphold i Osloområdet.

Å nekte å gjennomføre tuberkulosetestingen har forsinket arbeidet med å få asylsøkere brakt videre i systemet, og det har dermed oppstått kapasitetsproblemer, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

VG melder at UDI tok opp denne saken i et brev til Justisdepartementet (JD) allerede i mai i år. JD søkte råd hos Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der de nå har fått et svar som ikke ser ut til å innebære noen løsning. For ifølge HOD kan en ikke tvinge asylsøkerne til å gjennomføre testen, med mindre det foreligger «overveiende sannsynlighet for smitte hos den enkelte asylsøker».

Forlenger Oslooppholdet

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Alle nyankomne asylsøkere skal gjennom en lovpålagt tuberkuloseundersøkelse. Ifølge VG gjennomføres ved røntgenbilde av lungene og en Mantoux-test, som er et sprøytestikk med tuberkulin i armen, der resultatet avleses etter tre dager.

Men nå har enkelte asylsøkere, spesielt fra Nigeria, nektet å møte opp for å få avlest Mantoux-testen. Det innebærer igjen at de vente i åtte uker for å ta testen på nytt.

UDI antar at hensikten med ikke å få avlest testresultatet, er å bli værende i transittmottak i Oslo-området. Dette fremgår av brevet fra UDI til JD, hvor UDI videre opplyser at det i løpet av februar og mars i år ble registrert flere asylsøkere fra Nigeria som nektet å komme til avlesning av Mantoux-testen.

De opptar plasser på Refstad ankomsttransitt, som er avhengig av en jevn gjennomstrømning av asylsøkere. 45 slike tilfeller ble overført til Kasper avlastningstransitt for å unngå reduksjon av kapasitet på Refstad.

I perioden april-mai nektet en ny gruppe asylsøkere å gjennomføre den lovpålagte røntgenundersøkelsen, også denne gruppen er fra Nigeria og UDI antar beveggrunnen er den samme: å forlenge sitt opphold i Oslo-området.

Ikke bare medfører dette problemer for kapasiteten ved mottakene, men i tillegg er det en smitterisiko for både beboere og ansatte, melder UDI.

Liten hjelp fa HOD

Fra HOD er det derimot liten hjelp å hente. I et brev til JD 16. oktober sier HOD at smittevernloven har bestemmelser om tvungen undersøkelse og vilkårene for å kunne tvangsundersøke personer etter smittevernloven er svært strenge. Blant annet kreves det, etter en faglig vurdering, at det er grunn til å anta at personen er smittet.

Videre kan ikke tvang ikke kan anvendes på grupper, bare på enkeltindivider. «Smittevernlovens bestemmelser er derfor lite anvendelige for å håndtere grupper av asylsøkere som nekter på la seg teste for tuberkulose.»

Hva med retur?

Asylinstituttet synes mer og mer å råtne på rot, noe som de trengende først og fremst blir skadelidende av. I de fleste konvensjoner og internasjonale avtaler som jeg har lest, er det et ufravikelig krav at de som søker beskyttelse i et annet land skal samarbeide med myndighetene. Denne atferden er ikke samarbeid, det er sabotasje for å oppnå noe som systemet ikke har lagt opp til. Skal man raskt få bukt med problemet, er det bare å vise hvor skapet skal stå: Ikke å samarbeid er ensbetydende med at asylsøknaden ikke behandles og vedkommende returneres øyeblikkelig til hjemlandet.