Statistikk

Nedgang i befolkningsveksten

Befolkningsveksten i Norge økte i 3.kvartal 2013 med 18 500 personer. Det er 2 100 lavere enn samme kvartal i fjor. Er innvandringen og/eller fødselsoverskuddet på vei ned, eventuelt utvandringen på vei opp?

1. oktober 2013 var 5 096 000 personer registrert bosatt i Norge. Så langt i år, altså i løpet av de tre første kvartalene, har folketallet i Norge steget med 45 000 personer, noe som er 7 300 færre enn i samme periode som i fjor.

I 3.kvartal 2013 ble det født 15 700 barn, mens 9 700 døde. Dermed ble fødselsoverskuddet på 6 000 personer noe lavere enn samme periode i fjor, men likevel på samme høye nivå som det har vært siden 2008.

Rekordhøy utvandring, men fortsatt høy befolkningsvekst

22 800 personer innvandret, mens 10 300 utvandret. Det gir en nettoinnvandringen på 12 500, som er lavere enn for 3.kvartal de tre siste årene. Nettoinnvandringen fra utlandet er likevel ikke tilbake til det nivået som var gjeldende før 2007. En utvandring på 10 300 er derimot den største som noen gang er registrert i et 3.kvartal.

Sammenlignet med tilsvarende kvartal tidligere år er folkeveksten fremdeles høy, om lag dobbelt så høy som årene før 2007, da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa slo inn.

131121-ssb

Folketallet økte som vanlig mest i Oslo og Akershus, samt Rogaland og Hordaland. Det er også disse som har høyest nettoinnvandring, med 3 000 i Oslo og Akershus med 3 000 og 2 800 i Rogaland og Hordaland. Relatert til folketallet var veksten størst i Sør-Trøndelag, med Oslo hakk i hæl. Sogn og Fjordane hadde den laveste veksten, både i absolutte tall og relatert til folketallet.

Fødselsoverskuddet høyest i Oslo

Som vanlig hadde Oslo også det høyeste fødselsoverskuddet, også relatert til folketallet. 2 700 ble født, mens 1 000 døde. Det gir et fødselsoverskudd på 1 700 i 3.kvartal. Dette kan sammenlignes med fødselsoverskuddet samlet i fylkene Rogaland og Hordaland. Der var fødselsoverskuddet på 1 600, men folketallet er da også 50 prosent høyere enn i Oslo.

Flest polakker kommer og flest svensker drar

På samme måte som det har vært de siste årene, var polakkene den klart største innvandringsgruppen. De utgjør nesten dobbelt så mange som hver av de neste gruppene, svensker og litauere. Det var således ikke store endringene fra samme periode i fjor. Den største endringen var det i antallet somaliere som innvandret, som gikk ned fra 1 000 til 600.

Svenskene var den klart største gruppen av ikke-norske statsborgere som utvandret fra Norge, da 1 300 forlot landet. Filippinske og danske statsborgere har både høy innvandring og utvandring, som gjør at nettoinnvandringen fra disse gruppene ikke blir så høy.

Nettoinnvandringen av statsborgere fra land i Sør-Europa med høy arbeidsledighet holder seg rimelig stabil. Samlet nettoinnvandring av spanske, portugisiske, italienske og greske statsborgere i 3.kvartal har i løpet av de tre siste årene vokst fra 650 til 850.

Bare 6 fylker med innenlands nettoinnflytting 

Bare 6 av fylkene hadde innenlandsk nettoinnflytting i 3.kvartal, det er 3 færre enn i samme perioden i fjor. 13 fylker hadde nettoutflytting.

Største nettoinnflytting hadde området Akershus/Østfold, med 1 250 samlet. På Nordvestlandet og i Nord-Norge er det nettoutflytting. I tillegg var det nettoutflytting i Rogaland.

Størst innenlands nettoutflytting hadde nok en gang Nordland med 650 personer, som er litt høyere enn i 3.kvartal 2012. I Sogn og Fjordane og Nordland er nettoutflyttingen høyest i høve til folketallet.

159 kommuner hadde innenlandsk nettoinnflytting, blant annet flere kommuner med nærhet til Oslo: både Asker og Bærum og kommuner rundt Gardermoen.

Størst samlet flytteaktivitet, altså både inn- og utflytting, er i Oslo. Av de 264 kommunene med innenlandsk nettoutflytting er det flere kommuner i Nord-Noreg og på Nordvestlandet, men som i fjor skiller Stavanger og Oslo seg klart ut som de kommunene med det største «flyttetapet». Den store nettoinnvandringen fra utlandet veier derimot mye opp. Dermed fikk særlig Oslo, men også til en viss grad Bergen, stor samlet nettoinnflytting. Bare 20 kommuner hadde nettoutvandring til utlandet.

En trend?

Men så er spørsmålet om denne nedgangen i folkeveksten er en trend, eller om det er et blaff. Jeg tillater meg vel å tro på sistnevnte, særlig hvis ikke politikken på feltet justeres kraftig, som en jo skulle tro med FrP i regjering.

SSB har i derimot årevis hevdet at innvandringen til Norge vil avta, ikke minst relatert til at EØS-borgere vil utvandre etter en tid. Vi får se, og i mellomtiden kan vi jo ønske velkommen til Kroatia i EØS.

SSB: Folkemengd og kvartalsvise befolkningsendringar, 3. kvartal 2013