Islam

Naiv tro på vitenskap? Om verdensbilde og dyrevern.

Professor i religionshistorie, Torkel Brekke, påsto i en kronikk i Aftenposten for noen dager siden at nordmenn har en «naiv tro på vitenskap» og at vi derved i Norge debatterer verdier og moral på våre egne (naive?) premisser når det gjelder det vi oppfatter som mishandling i andre kulturer og religioner.

Brekke skriver:

«Det er spesielt tre grupper som må reddes ifølge dette verdensbildet: Kvinner, barn og dyr.»

Dette, etter min mening svært siviliserte, empatiske og solidariske verdensbildet, er vi i Norge heldigvis ennå ikke alene om å ha.  Polen vedtok i fjor forbud mot religiøst begrunnet dyreplageri – og taler derved EU (og Brekke?) midt imot.

Polens høyeste domstol fastslo at kosher- og halalslakting av dyr er i strid med landets dyrevernlover. Beslutningen ble kritisert av religiøse grupper som sa at det vanskeliggjør deres levesett. Polens avgjørelse strider imot EUs mandat som tillater rituell slakting av hensyn til religionsfriheten.

I år ble det derfor feiret Eid i Polen helt uten dyremishandlende slakting.

Så gikk det altså an.

For meg som innehar “naiv” tro på vitenskap er det vesentlig at forskning viser at det å blø ihjel er svært smertefull måte å dø på.

Det er imidlertid også andre interesser med i (verdens)bildet. Det er store penger å tjene på rituell slakting, og profittpremissene er, om ikke naive, så i hvertfall sterke de fleste steder.

Veterinær Anne Viken skriver på bloggen sin:

Halal uten bedøvelse er avansert dyreplageri, men en billig måte å slakte på. Derfor blir det i EU produsert langt mer halalkjøtt enn markedet etterspør. Mens etterspørselen etter halalkjøt i EU ligger på åtte prosent, blir 65 prosent av alle franske kyr og kalver avlivet med strupekutting, uten bedøvelse. Altså halal. I Belgia blir 92 prosent av alle sauer avlivet halal.

halal.2

I Storbritannia slaktes 100 millioner dyr på religiøsrituelt vis hvert år.

Likeledes ser Litauen nå muligheten for å ofre sitt naive verdensbilde om dyrevern for å overta Polens tidligere lukrative eksport av kjøtt fra garantert plagede dyr.