Islam

Moské til 40 millioner

I Umeå i Sverige skal det reises en megamoské til en prislapp på 40 millioner kroner. Nei., det er ikke muslimer lokalt som har klart å skrape sammen den betydelige summen. Én finanskilde står bak byggverket. Hvilken stat det er snakk om holdes hemmelig.

Den svenske avisa Västerbottens-Kuriren (ikke på nettet, betalingsavis) skriver i dag at byggingen av en lenge planlagt moské i Umeå nå skal gjennomføres – og finansieres av en (foreløpig hemmelig) islamsk stat.  

Avisa skriver: 

”Umeå Moskébygget på Ålidhem ser ut att bli av. Enligt Mahmoud Shnino, ordförande för Svenska muslimer i Umeå, har en ensam finansiär lovat att bekosta hela projektet på 40 miljoner kronor. 

Via en ambassad i Stockholm har Mahmoud Shnino fått kontakt med en stat som lovat hjälpa till förverkliga moskén. 

– De ska själva bygga moskén, säger Shnino.

Han vill ännu inte gå ut med vilket land de rör sig om, förrän ett slutgiltigt beslut är fattat. Shnino tror att alla papper kommer vara underskrivna i december.

– De är jätteintresserade av att bygga en moské i Umeå och jag har starka känslor om att de ska fatta beslut snart.

Det är nu tio år sedan som muslimska företrädare tog första kontakten med Umeå kommun om ett moskébygge. Därefter har turerna kring projektet varit många och moskébyggandet har varit nära att stoppas fler gånger, bland annat för att finansiärer saknats.

– Jag blir glad om jag lyckas med en sak och det är att en moské byggs i Umeå, säger Shnino”.

 svensk.megamoske