Økonomi

Høvler videre i Oslo-budsjettet

Byrådet i Oslo varsler ytterlige nedskjæringer i Oslo-budsjettet, og legger skylden på den rødgrønne regjeringen. Arbeiderpartiets Jan Bøhler legger derimot skylden på Senterpartiet. Pekeleken er i gang igjen.

I slutten av september hvert år legger byrådet frem forslag til budsjett for Oslo. Fjorårets fremleggelse for 2013 bevitnet at befolkningsveksten i Oslo driver kommunen ut i bunnløs gjeld.

Oslo vokser i rasende fart, og det er særlig barn og unge det blir flere av. Dette skaper hodebry for byrådet, som i dag la frem sitt budsjettforslag for 2013.

– Tidligere har det vært snakk om at Oslo må bygge ett klasserom i uken for å møte elevtallsveksten. De kommende fire årene bygger vi to klasserom i uken, sier finansbyråd Kristin Vinje (H) til Osloby.no.

Det som derimot Oslo kommune (og media) har vært mindre interessert i å fremheve, er at befolkningsveksten er innvandringsdrevet.

Siden forslag til statsbudsjett kan avvike fra de forutsetninger byrådet har lagt til grunn i sitt budsjettforslag, lager Byrådet en egen tilleggsinnstilling der konsekvensene av statsbudsjettet er innarbeidet. Og nå mener tydeligvis den nye finansbyråden i Oslo, tidligere skolebyråd, Torger Ødegaard (H), at det er den rødgrønne som har skylden for at Oslo kommune må stramme ytterligere inn på pengebruken:

– Den rødgrønne regjeringen har lagt igjen noen rammer for Oslo som er svært krevende. Vi ser at det blir stramt fremover, sier finansbyråd Ødegaard til Aftenposten Oslo (ikke på nett).

Hva som er legitimt å snakke om

Da byrådet la frem sitt budsjettforslag i slutten av september i fjor, ble det også gjort klart at nye, statlige pensjonskrav vil gi en ekstrautgift for Oslo på 155 millioner kroner neste år. Men etter å ha satt seg inn i den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett, blinket varsellampene enda kraftigere i finansavdelingen på Rådhuset, melder Aftemposten.

Ødegaard trekker blant annet frem at den statlige refusjonen til multihandikappede går ned fra 80 til 77,5 prosent, noe som betyr 22 millioner i minus for Oslo kommune. I tillegg har Kommunal- og regionaldepartementet gjort oppmerksom på regnefeil når det gjelder overføringer til fylkesveier og barnevern.

Ifølge byråden vil Oslo få overført et mindre statlig beløp på begge disse områdene neste år.

– Dette må også håndteres i tilleggsinnstillingen, og når jeg legger sammen alt dette så ser jeg at det blir meget stramt.

… og ikke

I juni 2011 publiserte HRS rapporten ”Oslo kommune gjeldstynges”. I sum fremkommer det her at skatteevnen faller for Oslos borgere og kommunens gjeld øker. Og gjelden øker svært raskt. Det samme gjør befolkningsveksten, som i hovedsak er innvandringsdrevet. Ergo er det to strømninger som drar i hver sin retning.

Talspersoner for Oslo kimset av ”skremmebildet” HRS presenterte. Alle byer med respekt for seg selv har da befolkningsvekst, var gjennomgangstonen for de som elsker å fremstå som urbanister.

Men likevel, da Oslo kommune la frem budsjettforslaget for 2013 var ikke tonen riktig så kjepphøy lenger, og kuttet for bydelene lå på rundt 316 millioner kroner. Oslo kommune, avdelingen for finans, bestilt således en rapport fra Agenda Kaupang. Rapporten ble ferdigstilt i oktober 2012, men Oslo kommune anstrengte seg ikke for å skape noen blest om den. Kanskje ikke så rart, da nettopp befolkningsveksten var en sentral forklaringsvariabel.

Ødegaard kan nå derimot ikke tallfeste hvor mange millioner ytterligere som må kuttes, men gjør det klart at det blir et «betydelig strammere opplegg» enn byrådet la opp til i september. Han vet heller ikke om det blir noen få, drastiske kutt, eller en ytterligere innstramming over hele linjen, såkalte rammekutt.

Derimot virker Ødegaard optimistisk avventende til den nye regjeringen – og sine partikollegaer. Han mener det er feil å forvente at H/FrP kan klare å endre situasjonen så mye for Oslos del i deres første budsjett.

– Den nye regjeringen har ikke hatt veldig lang tid til å jobbe med statsbudsjettet, sier han.

Peker på Sp

Aps storbypolitiske talsmann, Jan Bøhler, mener derimot at det er viktigere å samle Oslo-krefter enn å forsvare egen, avgåtte regjering. Men han gjør det til et poeng at kommunal- og regionaldepartementet var «Sp-styrt».

– I alle partier, inkludert Høyre, har vi som særlig vil forsvare hovedstaden et problem. Det kommer de til å merke også. Jeg er Oslo-representant og opptatt av å finne ut om byrådet har rett. Jeg vil gjerne få til et møte så snart som mulig.

Bystyret behandler budsjettet 11.desember.