Forskjellsbehandling og diskriminering

Berlin: 100 kameler for et dødsfall

Den tyske staten er i ferd med å kapitulere juridisk i områder dominert av islam, storfamilier, klaner og stammer. Ikke minst illustreres dette ved en påkjørsel som førte til at en 17-åring døde. Sjåføren ble frikjente av tysk domstol, men guttens storfamilie nektet å akseptere dommen. Det hele endte med en imam som ble hyret inn for å megle mellom familiene. Det er her kravet om 100 kameler i bot kommer inn.

Forfatter og jurist Joachim Wagner fikk stor oppmerksomhet  da han i en bok avdekket hvordan sharia har fått grep i kvartaler dominert av særlig folk med arabisk opphav.  I Welt fortsetter Wagner å lette på det juridiske sløret blant storfamilier, klaner og stammer, denne gangen i Berlin. Vi må fire år tilbake i tid til den tragiske hendelsen som ligger til grunn for et møte våren 2013 mellom en storfamilie på 40 – 50 medlemmer og en familiefar, Taccidin Yatkin av tyrkisk avstamming. En 17 år gammel gutt tilhørende den libanesiske Omeirat-klanen, krysset gaten på rødt lys, ble påkjørt og fatalt skadet i 2009.  

Da Yatkin ble kalt inn av avdødes storfamilie til et møte, håpte han at de skulle følge den arabiske tradisjonen med forsoning: at de sammen skulle drikke te og røyke pipe. Den gang ei. Yatkin ble på nytt kalt in til møte, denne gangen i Den libanesiske foreningen i Neukölln i Berlin våren 2013. Budskapet var klart: de 40 – 50 medlemmene av klanen til den forulykkede, hadde hyrte inn en imam. Trusselbudskapet lå åpent i dagen: først resiterte imamen vers fra koranen, for så å slå fast at saken skulle ”løses i samsvar med sharia”. Dette fordi et liv var gått tapt, og gjerningsmannen ikke var straffet, fremholdt imamen i Omar Neukölln-moskeen. I henhold til ”vårt lands lovverk er han skyldig, enten (påkjørselen) han handlet uaktsomt eller med vilje”.

Yatkin prøvde å protestere: ”Jeg aksepterer ikke sharia. Vi lever i Tyskland. Min sønn er frifunnet av en domstol. “ Men Yatkins argument gjorde ikke inntrykk på imamen.

Gjennom samtaler om erstatning ble Yatkin satt under press: ”Vi vil ikke true deg, men vi kan ikke garantere for livet ditt på gaten.” Som kompensasjon ble det først krevd 100 kameler, som tilsvarer 55 000 euro.  Etter diverse runder med prutting, ble den endelige summen satt til 20 000 euro.

Ifølge Wagner opererer uautoriserte shariadomstoler særlig blant libanesere, palestinere og kurdere, som har oppretthold stammestrukturer etter bosetting i Tyskland. Domstolene håndterer særlig familiefeider, som konflikter om penger og eiendommer, og organisert kriminalitet, heter det.

Jeg tror vi dermed også trygt kan legge til alt som omfatter familielovverk: ekteskap (inkludert med barn), skilsmisser, arv og barnefordeling.