Islam

En radikal kortslutning

La moskeene få midler til å bekjempe radikalisering av unge muslimer, som de to søstrene som har dratt til Syria.. Dette er løsningen til Dagbladets kommentator, Geir Ramnefjell. Da vet vi at neste gang ungdom danner nynazistiske grupper, skal prestene, ikke politiet, på banen?

Geir Ramnefjells kommentar  stod over hele side tre på onsdag, 23.oktober  . Her trekker han frem egen ungdom, den gang på Nordstrand i Oslo, der han opplevde at unge nordmenn ble trukket inn i både nynazisme og religiøs fanatisme, som bevegelsen Guds lam, som gikk i oppløsningen av seg selv, mens særlig politiet ved Manglerud politistasjon klarte å bryte opp det nynazistiske miljøet den gang. 

Ramnefjelles kommentar viser at han har en særdeles lang vei å gå for å få en akseptabel forståelse av radikalisering og islam. Han sier blant annet dette om Islam Net: 

”Forvirringa er total når steining og dødsstraff får enstemmig oppslutning på en ’fredskonferanse’.” 

Dette er klar logikk for islamister: når steining og dødsstraff er implementert hersker islam, og da er det fred – vi andre er beseiret. Så enkelt. I deres hoder. 

Men det ”morsomme” (eller riktigere: tragiske) er når Ramnefjell viser at han har ikke forstått noe som helst av hva som foregår rett foran nesa på han i byen han bor i. Dagbladet, som er svært stolt av sin antiprestehistorie, tar nå på kommentatorplass til orde for at imamene skal få midler til å bekjempe det de selv er med på å frembringe (det er ikke det Ramnefjell sier, men det er det som er realiteten bak det han foreslår.) Han sier at; 

”… politiet er antakelig ikke de rette til å gjennomføre det denne gangen – slik de gjorde på Manglerud politistasjon mot nynazisme på 90-tallet. Moskeene og religiøse organisasjoner bør ta initiativet – og få midler til å gjennomføre det. Det er en viktig samfunnsoppgave.” 

Ja, la Mehboob ur-Rehman få hånden på rattet, imamen i Islamic Cultural Centre som støtter Talibans kamp i Afghanistan?

Ramnefjell forklarer ikke hvorfor imamer og ikke politi er løsningen denne gangen. Men han utviser et klassisk fastlåst venstrevridd verdensbilde når han fortsetter direkte slik: 

Som Antirasistisk senter har påpekt, forsterker radikale bevegelser hverandre. Antiislamske miljøer får næring av radikale, muslimske miljøer.

Jøss, er det sant? Ja, det ble blant annet påpekt i kronikk i Dagbladet i 1996… (Kronikken, «I patriarkatets tjeneste?», som for øyeblikket ikke er tilgjengelig i Dagbladets arkiv.)

Ramnefjell bør gå en runde med seg selv, lese seg litt opp, (han kan begynne med denne som viser blant annet Antirasistisk senters aktiviteter i og opp mot radikale moskeer,  for ikke å snakke om denne  om hvordan de ulike ekstreme beveger seg sammen med de som defineres som moderate, og spørre seg selv om hvorfor Dagbladet (tilsynelatende) har forlatt egen policy om knallhard religionskritikk.

Kanskje Ramnefjell burde svare på følgende oppfordring: hvilke moskeer vil han anbefale myndighetene å sponse for å bekjempe radikalisering?