Integrering og integreringspolitikk

Det inter-religiøse bedraget

Europeiske myndigheter lar seg nær sagt villig vekk lure. Denne gangen handler det om britiske islamister som klarer å få offentlig støtte til privatskoler for barn som skal være et såkalt inter-religiøst tilbud. Sannheten er at endestasjonen er en 100 prosent islamsk skole, der jentene eksempelvis ikke får frokost før guttene har spist.

Vi omtalte skolen i Derby nylig, der kvinnelige ansatte tvinges til å bruke hijab – uansett om de er muslimer eller ei, og der jentene plasseres bak guttene i undervisningen.

Den korte avis har sett nærmere på de private religiøse skolene i Storbritannia, der islamismen trives godt

Sharia og muslimske særkrav spiller en stadig mere fremtrædende rolle i det engelske samfund. Det fremgår blandt andet af den måde, islamister har udnyttet den nye ”Free School” –ordning på. Stik imod ordningens hensigt bliver den brugt til at oprette skatteyderfinansierede islamiske grundskoler.

Sådan gøres frie skoler til fundamentalistiske skoler

De engelske Free Schools blev indført i 2011 af den daværende konservative regering, som ønskede et alternativ til de engelske privatskoler, de såkaldte Public Schools. De nye Free Schools skulle gøre det muligt for lærere, forældre og småsamfund at oprette og drive grundskoler med udvidet ret til selvbestemmelse i forhold til budgetlægning, pensum, lærerlønninger osv. 

Belært af erfaringerne med islamistiske grupper blev det besluttet, at fundamentalistiske muslimer ikke kunne oprette sådanne skoler. Men det forbud blev omgået ved, at islamister i stedet oprettede en række muslimske skoler som ”inter-religiøse” skoler, hvormed man kunne opnå fuld offentlig støtte.

Ikke muslimer smides ud, og så går det ellers løs

En af disse skoler, Al-Mahdina skolen i Derby, har således opnået et offentligt tilskud på 12,3 mio. kr. ved at lancere sig selv som ”inter-religiøs”. Men sandheden er en anden:

Det er blandt andet kommet frem, at bestyrelsen på Al-Mahdina skolen arbejder målrettet på at gøre skolen 100 procent islamisk: De ikke-muslimske ansatte på skolen er, siden skolen opnåede sit offentlige tilskud, blevet mobbet eller truet til at forlade den, og ledelsen har udsendt et dekret, hvorefter ingen må bære tøj eller symboler, der strider mod islam. 

Alle piger og kvinder bliver pålagt at bære hijab, og i klasserne sidder drengene forrest og pigerne bagerst – uanset om pigerne er så små, at de ikke kan se tavlen. Desuden må pigerne ikke spise deres frokost, før drengene har spist. Det er også blevet forbudt eleverne at synge, spille og danse, da det er uislamisk adfærd. 

Den sidste ikke-muslimske elev på skolen, en 14-årig dreng, er netop blevet taget ud af skolen: Han blev straffet for ikke at have deltaget i koran-undervisningen ved at blive sat i klasse med 5-årige, og også straffet, fordi han var kommet til at kaste et blik på en pige i skolen. 

Skolen selv mener ikke, at den har gjort noget galt: ”Som alle pionerer er også vi på en rejse, og som en ny skole, der kun har eksisteret i et år…har vi brug for tid til at udvikle os til en fremragende skole”, siger Al-Mahdina skolens ledelse i en udtalelse.

Radikalisering

Al-Mahdina skolen er langtfra det eneste eksempel på islamiske skoler med store frihedsgrader efter ”Free School”-ordningen, der er finansieret af den britiske skatteyder: 

I Lancashire har to islamiske grundskoler, en drengeskole og en pigeskole, fået tilskud på trods af, at Lancashire har store problemer med muslimske parallelsamfund og på trods af protester, der påpeger, at oprettelsen af muslimske grundskoler er med til at radikalisere og udgrænse de befolkningsgrupper, som man burde bruge ressourcer på at integrere. 

Helvedes Folder

I Halifax blev initiativet til en islamisk grundskole, ”The Northern Light Free School” stoppet i foråret af det britiske undervisningsministerium, efter at en gruppe initiativtagere havde udsendt en folder, der hurtigt fik navnet ”Helvedes Folder” til et antal familier i byen.

Hensigten var at true muslimske familier til at sætte deres børn i den nye skole, og i folderen hed det blandt andet :

”Hvis jeg fik at vide, at mit barn ville dø, hvis vi ikke kom til dette møde, er jeg sikker på, at jeg ville møde op. Det er mere vigtigt end døden, at vi og vores børn er sikret på dommens dag. Der har i den seneste tid været adskillige eksempler på, at børn i forskellige sammenhænge er blevet tvunget til at gøre ting, der strider mod islam”.

The Northern Light Free School blev stoppet, fordi forældre, der havde modtaget ”Helvedes Folder”, gik til deres lokale parlamentsmedlem og fik bragt sagen op i medierne.

Skolemyndighed hjælper islamisering på vej

Havde forældrene overladt det til det engelske parlaments egen vagthund på skoleområdet, Ofsted (Office for Standards in Education), er det meget sandsynligt, at der ikke var skredet ind. 

Ofsted har nemlig ry for ikke bare at stryge de muslimske Free Schools med hårene, men også direkte at lyve om skolernes reelle formål om at gøre eleverne til rettroende muslimer, der vender sig mod det omgivende sekulære samfund. 

Faktisk er der eksempler på, at Ofsteds inspektører har betegnet islamiske grundskoler, som var i åben opposition til vestlige værdier, som ”..et produktivt bidrag til sameksistens i lokalsamfundet”.

Inspektøren var selv ekstremist

I 2010 kunne avisen The Telegraph afsløre, at en af Ofsteds inspektører, Akram Khan Cheema, var leder af en radikal islamisk uddannelsesorganisation, IBERR. På IBERRs hjemmeside blev islamiske skoler beskrevet som ”en af de vigtigste faktorer, når det drejer sig om at beskytte muslimske børn mod euro-centrisme, homosexualitet, racisme og sekulære traditioner”.

Skoleleder med forbindelse til Hizb-ut-Tahrir

En anden Ofsted-inspektør, Mrs. Messaoudi, skrev i sin rapport om Madani Girl´s School i Londons Eastend, hvor pigerne er påbudt at bære hijab, at skolen gør eleverne ”…opmærksomme på deres fremtidige rolle som proaktive, unge britisk-muslimske kvinder […] godt forberedte til livet i et multikulturelt samfund”. 

Samme Mrs. Messauodi beskrev forholdene på en anden muslimsk grundskole i Slough Berks som ”tilfredsstillende” på trods af, at skolens leder, Farah Ahmed, havde skrevet et afsnit i en Hizb-ut-Tahrir folder, der angreb det britiske pensum i grundskolerne for ”systematisk indoktrinering af muslimske børn til at blive perfekte britiske borgere”. Shakespeare blev her angrebet som ”åbenlyst farlig” fordi han ikke mindst i skuespillet Romeo og Julie er ”fortaler for, at unge ikke skal adlyde deres forældre, og for førægteskabelige forhold”.

Briterne kan altså ikke være sikre på at få støtte fra de offentlige organer, der er sat i verden for at kontrollere, at deres skattekroner rent faktisk også understøtter det skolesystem, som lovgivningen foreskriver.

”Kujonagtige”

Manzoor Moghal, en kendt britisk islam-debattør og -kommentator sammenfatter situationen i England således:

”Vi må desværre indse, at der er mennesker iblandt os, som ønsker England omdannet til et rendyrket islamistisk kalifat. Og mens vores efterretningstjenester gør en intet mindre end heroisk indsats i deres kamp mod islamiske terrorister […] så har vores civile institutioner i modsætning hertil været alt for kujonagtige i deres modvilje mod at udfordre fundamentalismen.”