Forskjellsbehandling og diskriminering

Britene til skoleaksjon

Britisk presse avdekket nylig at en skole i Derby pålegger de kvinnelige lærerne å bruke hijab. Dertil plasseres jenter bak gutter i undervisningen. Nå går nasjonale myndigheter inn i den islamske friskolen med inspektørkorps.

Sent i september ble det avdekket at kvinnelige lærere på privatskolen Al-Madinah School i Derby pålegges å bruke hijab, og at jenter må sitte bak guttene i klasserommene.  Lovverket i Storbritannia sier at lokale myndigheter ikke har inspeksjonsrett. Derfor har nasjonale myndigheter nå grepet direkte inn  overfor skolen etter avsløringene.