Islam

Barth Eides brødre og søstre

Igjen hentes en ekstremist til Norge som er henfallen til steining av mennesker man ikke liker. Det noe spesielle denne gangen har sitt fotavtrykk i avgående regjering. Utenriksminister Espen Barth Eide var i Tawfiiq-moskeen med en varm tale til forsamlingen under årets Id-feiring, som har invitert fortaleren for steining. Barth Eide talte varmt om det ”nye store vi”, der alle skal med. Vil en ny regjering følge samme linja?

”Det en glede å få være hos dere på denne festdagen!” Slik åpnet Espen Barth Eide talen til medlemmene av Tawfiiq Islamsk Senter i Oslo tidligere i år, moskeen i Norge med nest flest medlemmer, det vil si 5 400 kvinner, menn, barn og unge.  At Tawfiiq har en ytterliggående ideologi, har HRS aldri vært i tvil om. Det var i denne moskeen en imam ga sin fulle støtte til kjønnslemlestelse i 2000 (skjult kamera, TV2), og det er her det er uttrykt varm støtte til al-Shabaab, som vi nok ikke hører igjen i offentligheten etter uhyrlighetene i Nairobi.

Nå har Tawfiiq invitert den amerikanske konvertitten Abu Usamah  som i disse dager holder kurs for Islam Net og som også har besøkt Tawfiiq med foredrag. Eller som Tawfiiq selv sier det på facebook

På vegne av Tawfiiq Islamic Academy og Tawfiiq Islamic Center ønsker vi å takke Shaykh Abu Usamah at-Thahabi for hans besøk i vår moské, og for de inspirerende foredragene han holdte. Måtte Allah (Subhanahu Wa Ta’ala) la dette veie tungt for han på hans vektskåle på Dommedagen, og måtte Allah veilede hans foreldre til Islam.

Rullebladet til Abu Usamah er lite hyggelig lesning. Sagt rett ut: det kan knapt bli verre:

According to a report by the Centre for Social Cohesion, at-Thahabi «advocates holy war in an Islamic state; preaches hatred against non-Muslims; that apostasy and homosexuality are punishable by death; and that women are inferior to men», following an undercover recording of him preaching to his congregation which featured in a Channel 4Dispatches episode on radical Islam at British universities. During the documentary, at-Thahabi also expressed his support for Osama bin Laden, and defended his right to freedom of expression, saying: «If I were to call homosexuals perverted, dirty, filthy dogs who should be murdered, that’s my freedom of speech, isn’t it?»

Med dette bakteppet er utenriksministerens ord til Tawfiiq tidligere i år ganske spesielle. Her er noen av de varme, inkluderende sitatene:

Pro­ble­mene i vårt sam­funn skyl­des kom­mu­ni­ka­sjons­pro­ble­mer, man­gel på are­naer der vi kan lære hver­and­res koder. Målet må der­for være: 

Å skape og åpne are­naer for hverandre.

Fordi vi er en del av et stort norsk fel­les­skap – som på kort tid må greie å mestre for­and­ring og kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom oss. Vi må lære mer om alle lik­he­tene mel­lom men­nes­ker i Norge, for de er det flest av – og mer om hvor­dan vi skal hånd­tere det som er av forskjeller.

(…)

Solidaritet, fellesskap og samhold er ikke bare uttrykk, men realiteter som praktiseres gjennom almisse/zakat eller skatt/fordeling av goder. 

Muslimer i Norge er en del av det norske fellesskapet. Det nye norske vi.

Det er derfor jeg står her i dag. 

Sammen så deler vi det norske samfunnets fellesskap og utfordringer. Og vi deler det internasjonale samfunnets utfordringer.

(…)

Om den norske kulturarven:

Men denne kulturarven skal også videreutvikles – sammen med dere. Sammen skal vi definere norske interesser.

Da må vi unngå at norske interesser bare er noen nordmenns interesser, og unngå at norsk kultur bare er noen nordmenns kultur.

Da må vi bruke det aller viktigste redskapet vi har; kommunikasjon, åpenhet og dialog. Og vi må skape rom, nye arenaer. Ved å invitere hverandre til samtale – til en utenriksministers kontor, eller til en talerstol i moskeen etter fredagsbønnen.

Selvsagt vet Espen Barth Eide at han står foran en svært ytterliggående forsmaling. Det er vel derfor han valgte nettopp Tawfiiq, i håp om at gode ord blir besvart med gode ord og handlinger. Da kan man vel konstatere at Tawfiiq strøk til eksamen med glans nok en gang.

”Sammen skal vi definere norske interesser.”

Det skal bli spennende med nye statsråder i ny regjering. Vil de gå på de samme talerstolene i moskeer i Norge og late som om det meste er i verdimessig skjønneste orden?

(Et apropos: Antirasistisk senter har fått mye ros på facebook og twitter for at senteret har tatt avstand fra Abu Usamah. Som om det var et kunststykke å gjøre…)