Innvandring

Sterk økning av antallet asylsøkere

Dagsrevyen meldte i går om en sterk økning av asylsøkere til Norge. Så langt i år har det kommet 29 prosent flere asylsøkere til Norge enn i samme periode i fjor. Økningen har skjedd de siste tre månedene. Er det en effekt av muligheten for en ny regjering?

130907-as1Alt tyder på at 2013 blir året da asyltallene igjen steg. Bare i august kom det 1.616 asylsøkere, melder NRK. Det innebærer at så langt i år er det kommet 7.882 asylsøkere, som er 29 prosent høyere enn for samme periode i 2012.

Dermed kan 2013 bli et rekordår med høyde med 2009, da det kom over 17.000 asylsøkere til Norge. Regjeringen innførte da strakstiltak for å få ned asylstrømmen. Den gang sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) følgende til Dagbladet (10.juli 2009):

– Dette er ikke en ønsket utvikling. Vi ønsker å gi asyl til de som trenger beskyttelse. Men veldig mange som kommer, trenger ikke beskyttelse, og det er et problem.

130907-as2

Hasteopprette nye asylmottak

Ryktene forteller at det de siste månedene har vært nok å gjøre for Politiets utlendingsenhet (PU). Der skal de visstnok ikke hatt plass nok på venterommet og må ha delt ut kølapper, og bedt asylsøkerne komme tilbake etter noen dager. Og nå må Utlendingsdirektoratet (UDI) hasteopprette nye asylmottak, og utvider eksisterende asylmottak.

– På kort sikt har vi behov for flere mottaksplasser. Vi må også få på plass økt kapasitet for å behandle asylsøknadene. Denne type plutselige økninger setter apparatet på en prøve, sier UDI-direktør Frode Forfang til NRK.

Flest fra Eritrea og de fleste vil få bli 

Det er primært eritreere som utgjør økningen i tallet på asylsøkere. Hvorfor det kommer så mange asylsøkere fra Eritrea til Norge nå, har UDI ikke noe svar på. Derimot sier Forfang at de som kommer som asylsøkere, «vil vi sannsynligvis kunne ønske velkommen som nye landsmenn».

Dette er en merkelig slutning, da han jo selv påpeker at de ikke vet hvorfor det plutselig kommer så mange eritreere. Kanskje er det ryktene som har gått om en ny regjering, og de samme frykter at innstramninger vil forhindre dem å komme til Norge? Eller har det skjedd noe i Eritrea som verdenssamfunnet ikke har fanget opp?

Syrere er det derimot så langt ikke kommet mange av, de synes heller å velge Sverige og Tyskland.

130907-as3