Vold og overgrep

Dødsstraff for voldtekt

Den særdeles brutale gjengvoldtekten av en 23-åring en buss i New Delhi like før jul i fjor, som endte med at kvinnen døde kort tid etterpå, har gitt fire av de seks mennene dødsdom. Aktor viste til at voldtekten rystet Indias «kollektive samvittighet».

India sliter med enormt mange voldtekter, og bare et fåtall av disse blir kjent for offentligheten. I tillegg er det ikke uvanlig at overgriperne slipper unna, eller får en relativt ubetydelig straff.

Dødsstraff

Men den særdeles grove gjengvoldtekten av 23-åringen i fjor skapte et betydelig offentlig engasjement med protester både i New Delhi og andre indiske byer. Indere demonstrerte mot manglende sikkerhet for kvinner og for dødsstraff for voldtektsmennene.

Og i dag avsa dommeren i saken dødsstraff for fire av de seks involverte mennene. Straffen er i tråd med aktors ønske.

Dødsdommen skal godkjennes av høyesterett i Delhi, der den etter all sannsynlighet blir omgjort til livsvarig fengsel. For Indias høyesterett har besluttet at dødsstraff kun skal benyttes i «ytterst sjeldne tilfeller», uten at dette er nærmere spesifisert. Det heter at det avsies i overkant av hundre dødsdommer i India hvert år, men i det store flertallet av sakene blir dommen omgjort til livsvarig fengsel.

Ifølge nyhetsbyrået AP hevdet aktor Dayan Krishnan at det ikke finnes noe mer djevelsk enn å torturere en forsvarsløs jente.

Brutal voldtekt

23-åringen ble voldtatt av seks unge, berusede menn på en buss i New Delhi like før jul i fjor. Under voldtekten ble det også benyttet en jernstang, mens hennes kjæreste ble holdt fast. Samme jernstang ble brukt til å slå både kvinnen og kjæresten, før de begge ble kastet av bussen.

Kvinnen fikk store skader av voldtekten og ble fløyet til et sykehus i Singapore. Livet sto imidlertid ikke til å redde, og hun døde 29. desember.

Gjenopprette tilliten til rettsvesenet?

Aktor Krishnan håper at dommen vil gjenopprette folks tillit til rettsvesenet.

– I disse tider, med økende vold mot kvinner, kan ikke domstolene snu ryggen til denne typen forbrytelser, sa han.

Mange av de fremmøtte utenfor rettslokalet feiret dødsdommen og forlangte samme dom i lignende saker, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Både faren og moren til den avdøde 23-åringen takket for den strenge dommen:

– Jeg vil takke retten for dommen. Jeg har lyst til å gråte av glede. Vi er takknemlige for at hele samfunnet har stått sammen med oss i denne saken, sier han til Reuters.

Aftenposten.no