Forskjellsbehandling og diskriminering

Ny omskjæringstragedie

I fjor døde en to uker gammel gutt etter omskjæring. Nå er det samme fastlegekontoret meldt til Helsetilsynet i en ny sak. Imens sitter departementet på gjerdet.

Etter at den to uker gamle gutten døde i fjor, bekreftet fylkeslege Petter Schou at gutten døde av komplikasjoner etter omskjæring. Ifølge Aftenposten er det samme fastlegekontoret havnet i en ny sak. En gutt måtte hentes med ambulanse etter omskjæring.

Begge sakene er til behandling i Helsetilsynet, men fungerende avdelingsdirektør Aud Nordahl vil ikke kommentere detaljer i sakene.

Det skal ikke være samme lege som utførte omskjæringene. Men dog: Ingen av legene er suspendert.

Departementet sitter på gjerdet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte for to år siden ut et forslag på høring om omskjæring av gutter bør bli et tilbud i den offentlige helsetjenesten. Dette «tilbudet» fra norsk helsevesen er derimot omstridt, og departementet tør tydeligvis ikke ta noen beslutning. For fortsatt er saken ikke avgjort og ligger til behandling i departementet.

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold (Ap) sier at de må bruke «nødvendig tid på saken», og at det ikke er fastsatt noen tidsfrist til tross for at saken ble sendt ut på høring i april 2011.

– HOD har mottatt mange og til dels sterkt motstridende synspunkter og råd i denne saken. Det pågår en engasjert samfunnsdebatt om hvordan vi best kan beskytte barna, og lage et godt og forsvarlig regelverk på dette området, sier hun.

Beskytte barna?

Når selv statssekretær Grønvold innser at det er snakk om å «beskytte barna», er det forunderlig at de ikke makter å ta et standpunkt med hensyn til barnets beste. Ingen barn beskyttes av noe som helst ved å bli omskåret, utover å tilfredsstille foreldrenes og eventuelt miljøets religiøse krav.

At religiøse krav som bruker barna som markør ved uopprettelige inngrep skal bli norsk politikk, dertil et «tilbud» i norsk helsevesen, er et knefall for religioner som det ikke står noe respekt av. Heller tvert om.

Leger «vet ikke»

Det er interessant at i debatten om kjønnslemlestelse er et av hovedargumentene for ikke å innføre helkroppsundersøkelse av alle barn, at leger ikke kjenner godt nok til normalvariasjonen av jenters underliv. Så her kommer altså legestanden til kort, mens de samme legene vurderes som god nok til å foreta en omskjæring av guttebarn?

Nå har vel disse to kjente tilfellene, og så kommer alle dem vi ikke kjenner til, bevist at dette er et inngrep som kan gi svært alvorlige komplikasjoner, endog medføre døden.

Beskytte barna? Barnas beste? Fine ord. Hva med litt politisk innhold?

NTB via NRK.no