Statistikk

Innvandringen til Norge fortsetter

Den høye befolkningsveksten fortsetter, melder SSB. I 2.kvartal 2013 økte folketallet i Norge med 14.100 personer, der innvandringen var den nest høyeste som noen gang er registrert i et 2.kvartal.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert statistikk over folkemengde i Norge og kvartalsvise endringer. Eller rettere sagt: SSB har publisert litt statistikk og har ellers selektivt kommet med noen tall i teksten.

Vi får vite at i 2.kvartal 2013 økte folketallet med 14.100 personer, og folketallet utgjorde 1.juli nærmere 5 078 000. Tallet på «flyttingar frå utlandet», altså det vi i kortform kaller innvandring, var det nest høyeste noen gang i 2.kvartal med 16.100 «innflyttingar».

Så får vi vite at det ble født nærmere 15.700 i 2.kvartal, mens 9.800 døde. Det er 100 flere fødte og 400 færre døde enn i samme tidsrommet i fjor. Fødselsoverskuddet ble dermed om lag 500 høyere enn forrige året. Og deretter noen intetsigende om at det historisk sett fødes flest barn i 2.kvartal i forhold til de andre kvartalene.

Så var det innvandringene, eller innflyttingene: Flest innvandrere i 2.kvartal kom det fra Polen, med 2.300 personer, deretter  litauere (1.200) og svensker (1.000). Interessant tenkte jeg, og ville gjerne vite fordelingen på de øvrige 11.500 innvandrerne. Men noen tabell på dette? Nei du.

Deretter heter det at det var størst nettoinnvandring (innvandring minus utvandring) blant de med polsk, litauisk og somalisk statsborgerskap. Blant de ti største gruppene er innvandrere med bulgarsk og indisk statsborgerskap kommet til, mens de med latvisk og spansk statsborgerskap ikke lenger er blant de ti største gruppene. Men noen tabell? Nei igjen.

Men vi får vite at folketallet i alle fylkene, med unntak av Sør-Trøndelag, «vokser», og at Akershus vokser mest. Deretter Rogaland og Oslo. Relatert til folketall var det Oslo, Rogaland og Hordaland som hadde høyest fødselsoverskudd, og kun Hedmark hadde fødselsunderskudd.

Og vi får vite at alle fylkene hadde «flyttevinst frå utlandet», en flyttegevinst som kalles innvandring og som de fleste nok skjønte allerede i forrige avsnitt. Så heter det at størst «flyttevinst frå utlandet» i forhold til folketallet hadde Oslo, og deretter Troms, Nordland og Finnmark, mens Sør-Trøndelag, Østfold og Telemark hadde «lågast vinst».

Så er det «innanlandsk flyttetap», altså flytting fra fylket. Her heter det at 11 fylker hadde flyttetap til andre fylker, størst i Østfold og Sogn og Fjordane. Men, som det heter, samtidig hadde 8 fylker «flyttevinst frå andre fylke i 2. kvartal», klart størst i forhold til folketallet hadde Oslo, Sør-Trøndelag og Vestfold.

(Jeg kan ikke huske at SSB har lagt så vekt på «i forhold til folketallet» før, men det setter da vitterlig nye fylker på dette kartet).

Så langt i år

Avslutningsvis heter det at folketallet har økt med 26.500 hittil i år: 29.800 fødte, 21.200 døde = fødselsoverskudd på nær 8.700, omtrent det samme som første halvår i fjor. 35.100 innvandringer, 17.200 utvandringer = nettoinnvandring (eller «flytteoverskot») på 17.800, som er 5.000 lavere enn første halvår i fjor. Men, som SSB presiserer: «Dette heng saman med dei mange utregistreringane i Det sentrale folkeregisteret som ein særleg gjorde i 1. kvartal.»

SSB: Folkemengd og kvartalsvise befolkningsendringar, 2. kvartal 2013