Innvandring

Få asylsøkere søker jobb

Regjeringen i Danmark har lempet på asylpolitikken og gitt asylsøkere, også dem som har fått avslag, blant annet mulighet for å ta jobb. Men kun 41 asylsøkere har søkt.

Da den nye koalisjonsregjeringen, av S, R og SF, overtok makten for to år siden i Danmark, lovet den i regjeringsgrunnlaget en mer human asylpolitikk, hvor det blant annet het:

»Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. På den måde bygges afviste asylansøgere op som mennesker og får flere kompetencer«.

Denne endringen trådte i kraft den 2.mai i år. Da ble det gitt anledning til å bo og arbeide utenfor asylmottakene, under forutsetning om at man hadde oppholdt seg minst et halvt år i Danmark for og lovet å samarbeide med myndighetene.

Av om lag 6.000 asylsøkere på mottak i Danmark, har omkring 3.000 personer, altså halvparten, vært der over et halvt år.

Bare 41 søknader

Men asylsøkerne selv snur ryggen til denne ordningen, melder Jyllands-Posten. Kun 41 personer har søkt om å arbeide utenfor mottakene, viser nye tall fra Udlændingestyrelsen. I samtlige tilfeller har de funnet en ufaglært jobb som oppvasker, rengjøringsmedarbeider eller lagerarbeid.

14 søknader er blitt behandlet, der kun tre har fått tillatelse til å ta jobben. Avslagene skyldes blant annet at jobben lå langt under det danske lønnsnivået eller at søkeren hadde forlatt Danmark i mellomtiden.

Lederen av Brovst Asylcenter, Thorkild Poulsen, forteller at han hele tiden har vært skeptisk til denne jobbordningen for asylsøkere.

– Jeg har aldrig rigtigt troet på den ordning. Når man kigger på deres kvalifikationer, er der f.eks. mange, der ikke kan det latinske alfabet, sier Poulsen.

Flere vil flytte ut av mottak

Derimot kan det kanskje se ut som om tilbudet om å bo utenfor mottakene, er mer interessant for mottaksbeboerne. Udlændingestyrelsens tall fra den 10. juli, da ordningen var to måneder gammel, viser at den gang hadde ingen søkt om å flytte fra mottakene. Men lokalt forteller Brovst at nå har rundt 50-60 familier av mottakets 900 personer søkt om å flytte ut. I Røde Kors Center Jelling er det derimot bare to familier ut av 700 personer, som har søkt om å få flytte. I Hanstholm Asylcenter har 5-6 personer av 480 søkt om å flytte ut.

Nekter å dra

Når tallet ikke er større, skyldes det ifølge mottaksleder Lars Andersen i Hanstholm Asylcenter blant annet at mottaket har gode fasiliteter med for eksempel PC og TV på rommene. Men det skyldes også at mange av de avviste asylsøkerne ikke ønsker å samarbeide med myndighetene, da dette innebærer at de skal medvirke til sin egen retur til hjemlandet. Og de vil ikke tilbake.

– De er bange for, at Taliban kommer og beder om en af familiens sønner, eller at de skal til Somalia, hvor det er svært at finde mad. Følelsesmæssigt kan jeg godt forstå dem, sier Andersen.