Innvandring

En talende dag i Østfold

Bærekraftutvalget til Frp foreslår radikale endringer innen blant annet asylpolitikken. De andre partiene har æreskjelt dem for forslagene. En «titt» på asyltilstanden i Østfold én dag gir en interessant pekepinn på hva dagens politikk legger opp til. Særlig interessant er aktiviteten på Swebuss.

Swebuss har HRS vært borte i før. Da handlet det om ei 11 år gammel jente, født i Norge av somaliske foreldre, som ifølge vår informasjon skulle føres ut av Norge og dumpes i Somalia.  Oslopolitiet stoppet uttransporteringen etter vårt tips. Swebuss er også svært interessant for norsk politi, da bussen ofte transporterer inn asylsøkere. (Etter Dublin-avtalen skulle de vært sendt tilbake til Sverige igjen, og eventuelt videre til første europeiske land de ankommet. Det skjer ikke, altså fungerer ikke internasjonal avtale.)

Smaalenes avis kunne berette 22.august om følgende avdekkede aktivitet over grensa fra Sverige til Norge, dagen da 26 personer søkte asyl:

En familie på tre ble stanset i en kontroll på Swebuss ved Ørje tirsdag ettermiddag. Det viste seg at de tre søkte asyl i Norge. Asylsøkerne som er fra Aserbajdsjan ble overtatt av Politiets utlendingsenhet.

I tillegg kom 22 personer i fem grupper over Østfolds grenser og søkte asyl tirsdag ettermiddag og kveld. I tillegg kom det en enslig asylsøker med toget. Klokka 13.20 kom 10 asylsøkere med Swebuss over Svinesund. Sju av dem kom fra Eritrea og tre fra Somalia. Alle ble hentet av Politiets utlendingsenhet. Klokka 15.46 ble en mann fra Nigeria kontrollert på toget i Fredrikstad. Han søkte da om asyl i Norge. Politiets utlendingsenhet overtok asylsøkeren. Klokka 16.25 kom ytterligere fem asylsøkere til Svinesund med Nettbuss fra København. De ble kontrollert og søkte om asyl. Fire av dem var fra Eritrea og en fra Afghanistan. Alle ble overtatt av Politiets utlendingsenhet. Klokka 20.00 kom det fem asylsøkere over Svinesund med buss; tre afghanere, en fra Somalia og en fra Eritrea. Klokka 20.30 kom to personer fra Eritrea med toget fra Göteborg. De ble kontrollert og søkte om asyl. Alle ble tatt hånd om av Politiets utlendingsenhet.

Dette er altså hva som ble oppdaget, mer eller mindre tilfeldig, av trafikk over svenskegrensa én dag. Synes eksempelvis Venstre og KrF, som har vært høyt på banen med forferdelse over at Frps Bærekraftutvalg, at denne asyltilstanden er politisk forsvarlig? Er den human?  Hvilken omsorg har de for alle dem som ikke har råd til verken bussbilletten eller alle smuglere som skal betales underveis, og penger til pass som skal kjøpes? Tenk hva de enorme besparelsene Norge kunne fått til med en ny politikk og hvor mange vi dermed kunne ha gitt et verdig liv der de har sine røtter.

Men kanskje sentrale partiledere ikke har noe forhold til egne røtter når endog det å definere hva norsk kultur er, som regel blir særdeles vanskelig? Kanskje de heller ikke er så opptatt, sånn egentlig, av alle dem som har sittet år ut og år inn i flyktningeleirer i eget land eller i grenseland, mennesker som aldri kommer til å sitte på Swebuss? Sentrale partiledere er åpenbart fornøyd med at Norge tar imot ca 1 200 av slike såkalte FN-kvoteflyktninger per år. Kunne vi tatt langt flere? Ja, vi kan doble opptil 3 000 per år hvis vi legger om dagens asylpolitikk, mener Bærekraftutvalget.

Kanskje en slik politikk også ville ført til en ny giv i kommune-Norge og befolkningen: man vet at den nyankomne familien, eller den enslige, er genuin flyktning. Viljen til å bruke tid, oppmuntre, veilede og være et medmenneske, ville for mange vært en pur glede?