Innvandring

Media, mangfold og innvandring

Medie-Norge publiserte ukritisk SSBs meningsløse undersøkelse om folks syn på innvandrere, og la inn lyskspark til Frp. Man kan antakelig konstatere at media legger opp til en skitten og lite faktuell valgkamp. Ingen medier har sett kritisk på SSB-undersøkelsen eller prøvd å hente frem statistikk og tall som kunne belyse folks reelle meninger. Det mediemangfoldet pressestøtten er ment å skulle gi, hvor finnes det?

SSBs meningsløse meningsmåling om befolkningens syn på ”innvandrere” er i sitt grunnvesen fullstendig absurd og smakløs. Når får vi meningsmålingen om folks syn på sunnmøringer, nordmøringer, bergensere, sørlendinger, østlendinger, for ikke å snakke om finmarksværinger generelt og samer spesielt? Hvorfor kjøres denne holdningsundersøkelsen årlig? Hva er intensjonen, motivet, målet? Jeg får en fornemmelse av oppdragelse: å svare negativt på spørsmålet skal gi en så ekkel smak at man ikke våger. Det er altså hjerneingeniørene i SSB som er i farta?

Det handler dog ikke om å like innvandrere eller ei. For et lavmål i seg selv. Det handler om synet på politikk: hva mener du om innvandringspolitikken som føres, og derfra er det bare å dele opp politikken i de ulike kategoriene: arbeidsinnvandring, studenter, familiegjenforening, familieetablering, asylsøkere, FN-flyktninger.

Men allerede nå ser sikkert leseren at dette blir alt for vanskelig for media (kanskje også for SSB?). Nyansering og faktuelle forhold krever at journalister må sette seg inn i temaet. Og hvor ofte gjør de det? Presentasjonen av SSBs håpløse måling avslører at ikke en eneste avis som presenterte målingen avkodet noe som helst. Alle refererte Vårt Land som hadde første oppslag, og der journalistene ikke hadde gjort jobben sin.

Og hva var det yndede referatet? Jo, at Christian Tybring-Gjedde sa han ikke trodde på undersøkelsen. Samtlige 17 aviser som refererte Vårt Land/SSB-undersøkelsen, refererte Tybring-Gjedde med negativt fortegn, og samtlige 17 aviser hyllet innvandringen og integreringen og samtidig latterliggjorde Tybring-Gjedde på ulikt vis med karakteristikker og annet. Dagbladet fulgte opp med en egen sak på s.44 i går, der twittermeldinger om Tybring-Gjeddes utsagn ble gjengitt.  

Forbered deg på sjokket: samtlige twittermeldinger latterliggjorde Tybring-Gjedde, med utsagn som ”jorden er flat” og så videre. 

Husk at pressestøttens grunnpremiss er å sikre mediemangfold. Jeg kan levende forestille meg brølet fra pressens korridorer hvis en ny regjering vil kutte i ”mangfoldet”. Det kommer til å bli engasjement på høyt nivå, og med mange kreative innfallsvinklinger, kombinert med dommedagsprofetier for nasjonen Norge hvis ikke det levende medielandskapet holdes liv i ved hjelp av dine og mine skattekroner.