Flerkoneri og proforma ekteskap

Hvem av mødrene og barna får komme?

En FN-kvoteflyktning har fått opphold i Norge. Han gir ikke riktige opplysninger om biologiske relasjoner knyttet til. De fire barna ble DNA-testet av norske myndigheter i Kairo, og deres ”mødre” ble intervjuet av norsk ambassadepersonell. Vi snakker altså etter all sannsynlighet om flerkoneri. Hva blir neste trekk?

Ifølge kvoteflyktningen Bieday Hambeer fra Eritrea, ble hans fire barn kidnappet i flyktningeleir i Sudan til Sinaiørkenen, men satt fri etter at det ble samlet inn 250 000 kr lokalt i Norge til kidnapperne. Hambeer søkte familiegjenforening med barna, men ga uriktige opplysninger, heter det.

Ettersom NRK ikke skriver hvilke opplysninger han ga som var uriktige, må man gjette og bruke kunnskap og erfaring. Det kommer frem at barnas ”mødre” er intervjuet, og at barna er DNA-testet. Mitt tips er at vi snakker om flerkoneri, og at barna har ulike mødre. Hambeer vet at flerkoneri ikke er sosialt eller juridisk akseptert i Norge, og holdt antakelig tilbake informasjon om nettopp flerkoneriet.

Det igjen minner om en annen sak fra i fjor, der en somalisk mann og far til 22 barn, skulle søke familiegjenforening med en kone og deres 11 barn. I saken kom det frem at for at alle de 22 barna kan komme til Norge, sier UDI at far må skille seg fra en av konene og hente barna hennes til Norge gjennom familiegjenforening. Deretter søker mor familiegjenforening med barna, og far er etablert med alle 22 barna og i praksis to koner også i Norge.

Hva som blir neste steg på stigen til Hambeer er ikke offentlig kjent. Men at ”noe ikke stemmer” med politikken som føres, tror jeg en del kan være enige i.