Statistikk

Det tror jeg ikke på!

Avisa Vårt Land slår i dag stort opp at Norge blir stadig mer positive til innvandrere. Det er jo i og for seg en gladnyhet, særlig hvis det hadde vært en nyhet og særlig hvis vi snakket ut fra en troverdig undersøkelse.

”Nyheten” til Vårt Land er like gammel som Statistisk sentralbyrå (SSB) sine holdningsundersøkelser om innvandrere som startet i 2002 (det nye i artikkelen er at Respons Analyse har utført samme øvelse i Bergen). Fra 2002 har SSB årlig foretatt slike undersøkelser, og en må vel være særdeles kreativ om en skal kunne påstå at de forteller om en ”revolusjonerende” utvikling.

Generelt kan en vel si at undersøkelsen bevitner at befolkningen, i hele perioden, har vært rimelig positivt innstilt til ”innvandrere”. Dog er det for noen spørsmål mer positivitet å spore enn for andre. For den spesielt interesserte har jeg laget noen figurer som viser utviklingen i hele perioden.

Problemet er vel heller at SSBs undersøkelse er så generaliserende, den drar alle innvandrere over én kam, at verdien av svarene blir deretter. Denne kritikken har jeg flere ganger rettet til SSB, for eksempel i denne artikkelen fra 2009. Her kommenterte jeg også at det fremstår som tilnærmet en vits at folk skal kunne ta stilling til om ”arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi”, da nettopp SSB har nektet å gi offentligheten slike tall. Så kan jo vi/folket tro og anta hva de vil om et slikt spørsmål, men la oss nå spørre SSB om det samme: Bidrar arbeidsinnvandringen fra land utenom Norden for det meste positivt til norsk økonomi? Og hva med annen innvandring enn arbeidsinnvandring fra de samme land?

Vi kan vel bare konstatere at Finansavisen i en serie artikler den siste tiden har gitt oss svaret (en rekke av disse finner du kategorisert under Økonomi her på rights).

Men det er tydeligvis slik for SSB at hvis en generaliserende spørsmålsstilling (med kategorien alle innvandrere) gir positive resultater, så er det helt greit? Samme gjelder for Høyres Nicolai Astrup, som dertil hevder at disse tallene bevitner at FrPs Christian Tybring-Gjedde tar feil når han ikke tror på tallene, samtidig som Astrup advarer mot å skjære alle innvandrere over én kam. Her hadde Astrup tjent på å tenke seg om.

Akkurat nå ligger det for øvrig en avstemning på Dagbladets forside, med følgende utsagn: SSB fastslår at stadig flere er positive til innvandrere. I skrivende stund har 15 585 avgitt stemmer. 80 prosent har svart Det tror jeg ikke på!