Økonomi

Det blir verre

En arkitekt liker ikke at Finansavisens tall benyttes i debatten om innvandringens økonomiske bærekraft. Det går dog fullstendig i ball for denne arkitekten: hvem leverte hvor hvilke tall?

I forrige utgave av Ny Tid hadde arkitekt Bjørn Stendahl et innlegg der han gikk på Christian Tybring-Gjedde og meg for vår bruk av Finansavisens avsløringer om den svært kostnadskrevende innvandringen. 

Her er mitt tilsvar i siste nummer av ukeavisen, 28.juni 2013.

Det blir verre

Jeg tror arkitekt Bjørn Stendahl gjør lurt i å konsentrere seg om egne finanser, ikke statsfinansene. I Ny Tid forrige uke gikk alt galt da han skulle prøve å rive ned troverdigheten til Christian Tybring-Gjedde (Frp) og meg. 

Jeg svarer her for meg. Det er ikke SSB som har laget regnestykker denne våren som har endt opp i nasjonal debatt. To økonomer og journalister i Finansavisen har gjort det etter å ha hentet ut tall fra en hieroglyfisk SSB–rapport. Det hele startet 13.april, der SSB ved seniorforsker Erling Holmøy gikk god for tallene som sier at i snitt koster en ikke-vestlig innvadrer 4,1 millioner i et livsløp, en vestlig innvandrer bidrar med 800 000, som nulles ut av at østeuropeerne går i minus med tilsvarende 800 000. Regnestykket ”er riktig”, sier SSB.  

Samme dag slapp Finansavisen denne bomben: fortsetter dagens innvandring som siste fem årene, spises oljeformuen på 4 100 milliarder opp på ikke-vestlig innvandring innen utgangen av dette århundret, pluss statens andeler i Statoils aksjer. 

Tallene forutsetter full økonomisk integrasjon av andregenerasjon, hvilket ikke vil skje uten mirakler, hvis man skal tro allerede foreliggende forskning. Eksempelvis er sysselsetting blant ikke-vestlige i Oslo på 55 prosent. Kommer barna til å snu erfaringen fra sosialøkonomi på hodet: de kommer ikke til å arve i alle fall en del av foreldrenes mønster? 

Er dette ansvarlig politikk? Å etterlate et konkursbo til våre etterkommere? 

Innad i Oslo kommune er det uro for den innvandringsdrevne befolkningsveksten, størst blant Europas hovedsteder. Kommunen gjeldstynges: fra å ha hatt en ganske sunn økonomi med 7 milliarder i gjeld i 2004, kommer den opp i 30 milliarder neste år, og fortsetter denne høye innvandringen runder vi 85 milliarder lånegjeld i 2030. Dette innebærer en gjeldsøkning fra 20 000 kr per innbygger i 2011 til 107 000 kr i 2030. Infrastrukturen er allerede i ferd med å sprenges, noe som kom frem i politiets ferske rapport ”Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo”. Man frykter sammenbrudd i kollektivtransporten om to år.  

Jeg slutter ikke å forundres over harelabben som brukes på vår tids største utfordring: hvordan få til en økonomisk og verdimessig bærekraftig innvandring. Viktigste, for uansett hva man måtte mene om klimautfordringer, kan knøttlille Norge ikke spinne et lukket rede, lukket for resten av verdens luft og vann. Fakta skal unndras? 

Jeg må vedgå at finansene er for meg ikke det viktigste, men verdiene. Oslopolitiets rapport avdekker at områder i Sverige har fått sine egne bank- og rettssystem lukket for myndighetenes innsyn. Det samme har vi i Norge knyttet til moskeer og familielovverket, det er bare ikke blitt avdekket i full bredde. Dette er begynnelsen. Voldskriminaliteten det samme. Se til Sverige. Til Danmark. England. Frankrike. Det blir verre. Hvis man ikke i fullt alvor tror Norge er et land i Utopistan, ikke en del av et Europa som seiler inn i dystre sosiale, verdimessige og økonomiske tider. 

Jeg er redd for mitt elskede Norge og Europa. Det bør du og være.