Økonomi

Norge er Europas sosialkontor

Velferdsstaten vår er under press fra mange hold. Ett hold er innvandringen, har Finansavisen avdekket. Et annet hold er EU. Det er jo knapt til å tro, men det er sant: 1.januar 2012 ga Stoltenberg-regjeringen fra seg kontrollen over folketrygden vår til byråkratene i Brussel. Om du er født i Napoli, en landsby i Pyreneene eller her på berget, har du samme rett på trygdeytelser i Norge.

Hva Stoltenberg og co tenkte da de ga fra seg kontrollen på våre fellespenger i folketrygden, har ikke vært et tema. At det i det hele tatt skjedde, har mer eller mindre vært et ikke-tema frem til nå. Den dramatiske situasjonen ser nå ut til å bli bedre kjent øst og sørover i Europa, for hos NAV er pågangen såpass stor at ansatte er bekymret.

Hva Stoltenberg-regjeringen har gjort er det samme som om du skulle gi alle naboene i gata tilgang til bankkontoen din. Det ville du jo ha gjort, ikke sant? Raus er man, tross alt.

Hadde dette vært et tema den gang vi voterte over EU-medlemskap hadde nok resultatet  blitt langt mer negativt enn det ble. Vi sa nei, men så ga Brundtland og hennes kollegaer oss EØS-avtalen – som vi ikke fikk votere over. Og nå fortsetter Stoltenberg med å dele ut vår felles folketrygd til resten av Europa.

Ja, Norge blir antakelig Europas mest populære sosialkontor denne sommeren. Hva skal politikerne gjøre, for noen grep må tas, eller? Hva sier Ap? Hva sier Frp? Hva sier Høyre?

Vil media konfrontere Stoltenberg og spørre han hvor i all verden han og regjeringen befant seg da ”lynet fra klar himmel” rammet Norge? Hvorfor spilte de ikke med åpne kort, hvorfor sjekket de ikke reaksjonen i folket? Spurte oss hva vi synes bør gjøres? Er ikke dette våre penger?

Og hvis det ikke var mulig å forhandle seg frem til en akseptabel løsning, hvorfor fikk vi ikke en folkeavstemning om EØS-avtalen skal sies opp eller ei?

Maktarrogansen og hensynsløsheten overfor folket avler politikerforakt. Fortjent. Faktisk.

Kan vi ikke like så godt gi OIC-landene samme tilgang som EU med det samme, så er vi kvitt fellestrygdekassa i en fei, og hver mann må feie for sin egen dør?

Fra 1. januar 2012 ble loven om sosiale tjenester endret slik at nordmenn og EØS-borgere ble likestilte.

– Jeg mener sosialkontorene trenger en mulighet til å si nei til EØS-borgere som ber om økonomisk sosialhjelp, bostøtte og kommunal bolig. Uten en slik mulighet, er jeg redd for at utgiftene til sosialhjelp etter hvert vil komme helt ut av kontroll. Ingen land har sosiale ordninger som Norge, sier Røeggen.

Han forteller at Nav-kontoret i bydel St. Hanshaugen må forholde seg til stadig flere EØS-borgere som ikke snakker norsk eller engelsk, og som har med seg familien.

– De ber om økonomisk bistand og kommunal bolig. Vi har ingen mulighet til å kontrollere om de har bolig eller annen formue i hjemlandet, sier Røeggen.

Mange kom, jobber forsvant

I tillegg til registreringsbeviset må EØS-borgerne ha fast bopel (se egen sak) for å få rett til sosialhjelp som nordmenn. Fast bopel krever blant annet oppholdsrett (se egen sak).

Sosialsjef Kjell Ødegård i bydel Gamle Oslo sier de har merket en stor økning av antallet henvendelser fra EØS-borgere i år som i fjor.

– Økningen skjer fordi det kommer mange i utgangspunktet, og fordi arbeidsmarkedet for denne gruppen har svekket seg i det siste, sier han.