Vold og overgrep

Dømt til fengsel for eksorsisme

Foreldrene til den da 10 år gamle jenta mente hun var besatt av onde ånder. De startet således en renselsesprosess, som besto av torturmetoder. Paret nekter straffeskyld.

Straffesaken mot paret, som bor i Borås i Sverige, startet i mai og i går falt dommen. De ble dømt til henholdsvis åtte måneder og et år og ti måneders fengsel, melder Aftonbladet.

Foreldrene mente at jenta var besatt av onde ånder og skal blant annet ha sparket henne så hardt at hun fikk skade på synet. I tillegg har de gitt henne elektriske støt i munnen og tvunget til å drikke en blanding av rengjøringsmiddel og urin som del av ”renselsesprosessen”. Dette skal ha medført at jenta havnet på sykehuset, hvor det ble påvist hjernerystelse og hun spydde blod.

Jentas mor fikk åtte måneder i fengsel, først og fremst for trusler mot jenta, da retten ikke er overbevist om at hun deltok i de fysiske overgrepene. Mannens dom baserer seg på grov mishandling, tvang og trusler.

Søkte økonomisk støtte til åndeutdrivelse

Paret, som er av afrikansk opprinnelse, søkte i 2008 sosialtjenesten i Sverige om økonomisk støtte for å dra til Kongo og utføre åndeutdrivelse. Søknaden medførte at jenta ble plassert i fosterhjem. Men først i 2011 fortalte hun om mishandlingen.

Jentas bistandsadvokat, Malin Rosenfeldt, forteller at jenta er glad for å bli trodd, som var det viktigste for henne.

Men det domfelte paret har hele tiden nektet for at påstandene stemmer, og mener jentas historie er oppspinn. Farens advokat, Magnus Gabrielson, hevder at dommen er feilaktig og antar at dommen vil bli anket.

– Vi hadde forhåpninger om at han skulle bli frikjent, men så kom det en lagmannsrettsdom i en tilsvarende sak, og jeg tror tingretten har latt seg påvirke av den.

Flere saker

Den tilsvarende saken som advokaten refererer til, ble også avdekket i Borås. Det skjedde i 2010, men saken kom ikke opp for retten før i 2012, dommen falt i mai i år. Paret ble dømt til flere års fengsel. Jenta, som er i tenårene, ble oppfattet som en ”heks” av familien, noe som resulterte i åndeutdrivning, mishandling og frihetsberøvelse. Hennes lange hår ble klippet av, hun ble tvunget til å faste og ble brent med kniver. Hun ble isolert fra resten av familien og i lange perioder låst inn på et eget rom. Hun fikk heller aldri se tv med de andre i familien, men ble plassert i et innglasset bur på balkongen med egen tv. Alt for å unngå at hun skulle smitte de andre. Også denne familien har sin opprinnelse i Kongo.

Det har vært ført lignende saker for domstolen. Julen 1999 ble en 11-årig jente i Skogås, sør for Stockholm, myrdet. Jenta var mishandlet av en 41-årig mann, som til slutt kvelte henne ved å trykke en bibel mot hennes ansikt. Han forklarte han skulle drive ut onde ånder av jenta. Han fikk livstid i fengsel. (Mannes opphav er ikke oppgitt).

I 2003 ble en 45-årig mann fra Kongo dømt til ett års fengsel for i tre år å ha mishandlet tre mindreårige jenter i Tensta i nordvestre Stockholm. To av dem var hans døtre. De var utsatt for ”djevelutdrivelse” under ett besøk i Kongo.

Ikke overraskende

Til tross for det groteske i disse sakene, bør det ikke overraske. Vi kan jo bare se tilbake på vår egen historie og i flere land er ideen om hekseri høyst levende. At for eksempel paret som i går ble dømt hadde søkt sosialstyrelsen om økonomisk støtte for å dra til Kongo for ”å drive de onde åndene” ut av jenta, vitner jo også om hvilken naturlig del det er av deres kultur. Kulturelle og religiøse praksiser legges dessuten ikke igjen ved landegrensa.

Personlig kjenner jeg til lignende historier med norske borgere, men så vidt meg bekjent har de ikke vært opp i domstolen, i alle fall ikke som selvstendig sak. Men det er kanskje bare et tidsspørsmål.