Ytringsfrihet

Islam Nets avvises av universitetet

Islam Net ønsker å bli anerkjent som studentforening ved Universitetet i Oslo, men rektor satte foten ned grunnet kjønnssegregering og syn på homofile. Nå har også styret ved UiO satt foten ned etter klagen på avslaget fra Islam Net. Men Islam Net har et poeng i klagen sin, nemlig at UiO har anerkjent andre foreninger som også fremmer kjønnssegregering. Saken ruller derfor videre.

Islam Net kunne trengt litt ekstern bistand for å bedre samfunnsforståelsen. Når man skriftlig argumenterer for å bli anerkjent som studentforening med å sidestille incest og homofili, altså incest er forbudt men ikke homofili – hvorfor det? – da lever man på en ganske spesiell planet.

Men, når Islam Net hevder at også andre islamske grupper, som Muslimsk studentsamfunn med flere, fremmer kjønnssegregering, så stemmer dette. Jeg har derfor tidligere påpekt dette paradokset som jeg mener universitetet må gripe fatt i – i likebehandlingens navn.

I klagebrevet fra Islam Net til universitetsstyret pekes det nettopp på andre islamske studentforeninger med «samme syn som Islam Net på at menn og kvinner ifølge islam bør sitte adskilt», har blitt anerkjent av UiO.

Hva svarer så styrte til dette? Ifølge Universitas  skriver styret i vedtaket at «Hvis det er slik at andre studentforeninger ved UiO ikke retter seg etter Serviceerklæringen eller annet bindende regelverk ved institusjonen, ser man svært alvorlig på dette».

Da kan statusen som studentforening henge i en tynn tråd for flere foreninger ved UiO.