Politikk

Islam Net avvises – endelig

I dag fikk jeg igjen en god følelse av at arbeidet vårt vinner frem. Islam Net nektes av Universitetet i Oslo (UiO) å bli anerkjent som en studentforening. Avslaget begrunnes med kjønnsdiskrimineringen Islam Net praktiserer. I tillegg pekes det på Islam Nets samarbeid med hatpredikanten Haitham al-Haddad, som mener frafalne og homofile skal straffes med døden. Rektor Ole Petter Ottesen peker også på at Islam Net bryter grunnverdier som åpenhet, inkludering, toleranse og likestilling. Hva skal Ottesen da gjøre med Muslimsk studentsamfunn ved UiO?

Presset mot Islam Net har økt i styrke de siste få årene, i takt med alle hatpredikantene organisasjonen flyr inn til foredrag og konferanser. Neste konferanse er nå til helgen, den årlige ”Fredskonferansen”, som vår medarbeider Sarha Estard allerede har omtalt.

Nå er det ikke slik at det er MSM som har stått for det sterke fokuset på Islam Nets virksomhet. Det mener jeg ikke minst vi i HRS kan ”ta på vår kappe”. Vi har hatt et kontinuerlig søkelys på dem her på rights.no og også i kronikker i etablerte medier, som eksempelvis her  og her, i tillegg til at andre medier også har hatt et kritisk blikk på Islam Nets virksomhet. Det ser således ut til at det har vært umulig for ledelsen ved UiO å ignorere faktiske forhold da søknaden kom fra Islam Net om å bli anerkjent som en hvilken som helst annen studentorganisasjon.

Til Universitas sier rektor Ottesen at ”Ingen ønsker en campus hvor det er diskriminering.” Deretter avrundes artikkelen med Muslimsk studentsamfunn (MSS). Og dette er interessant, for se her, endog i kursiv:

Muslimsk studentsamfunn, som tidligere har uttalt seg i saken, ønsket ikke å gi noen kommentarer til Universitas.

Hva handler dette om? Islam Net og MSS er to stykker av samme alen, som jeg skrev i januar i år. MSS etablerte seg ved UiO på midten av 90-tallet, da bevisstheten rundt islamisme var nesten fraværende ei norsk offentlighet. MSS har åpent promotert ekstreme islamister uten at media har giddet å ta i det, selv ikke da MSS promoterte den indiske islamisten Zakir Naik ved en filmfremvisning, samme Naik som blant annet mener dette om ”likestilling”: kvinner skal tildekkes, ja til flerkoneri, muslimske kvinner kan kun gifte seg med muslimer. Og han sier dette om frafall; straffen er døden. Med mer. I 2006 arrangerte MSS foredrag med Zulqarnain Sakandar Madni, titulert av MSS som «bror». Madni fremsto i NRK Brennpunkt som en helstøpt salafist. Hans visjon er å etablere et ummah i tråd med samfunnet Muhammed skapte på 600-tallet. Som Madni sa til Brennpunkt: ”Det er bare én lovgivning, og den kommer fra Muhammed.”

Særlig ulikt Islam Net?

Videre: I 2004 inviterte MSS en av Pakistans fremste islamister, Qazi Hussain Ahmed, til foredrag. Ahmed ledet da Pakistans største islamistiske parti, Jamaat-e-Islami. Han sympatiserer med Taliban, og Nupi-forskeren Amit Shrivastava, nølte den gang ikke med å kalle ham både ekstrem og farlig.

Men MSS, som jeg utfordret i debatter både i Aftenposten og Morgenbladet, da med Fritt Ord-vinner Bushra Isaq som talsperson (!), nektet komplett å svare på helt grunnleggende verdispørsmål, som disse:

Forsvarer dere hijab på småjenter? Kan jenter og gutter i tenårene delta sammen i fritidsaktiviteter? Kan muslimske jenter gifte seg med ikke-muslimer? Kan muslimske gutter gifte seg med eksempelvis en buddhistisk eller ateistisk jente? Er det greit at en muslimsk kvinne jobber i tett kontakt med fremmede menn? Forsvarer dere at kvinnen er underlagt en lydighetsplikt overfor ektemannen?

Da det ble kjent at Islam Net søkte anerkjennelse som studentforening ved UiO, uttalte MSS at de ikke kjenner ”godt nok til hva formålet til foreningen er, men synes alltid det er spennende med nye foreninger”. Og: ”Vi er ganske nysgjerrige og åpne, siden vi ikke kjenner til dem. Hvis de blir studentforening ved UiO, vil derfor det første steget være å bli kjent med dem.”

”Spennende”, ”kjenner ikke”, ”åpne og nysgjerrige”.  Tro det den som vil. Hvem som er noe samfunnsengasjert i dag kjenner ikke til Islam Net? Og hvorfor vil de nå ikke uttale seg om avvisningen av Islam Net? Fordi de støtter Islam Net, de hegner om sine ”brødre og søstre”, som de nok titulerer dem ”på bakrommene”. Hvorfor skulle de ellers promotere samme ekstremisme?