130509-3

Enslige mindreårige asylsøkere, de største gruppen, januar-april 2013. Kilde: UDI