130509-1

De største asylsøkergruppene i de fire første månedene i 2013. Kilde: UDI