Forskjellsbehandling og diskriminering

Kvinner får barns rettigheter

Som antakelig godt kjent, får barn verden over lov til å sykle, i alle fall guttebarn. Mindre kjent er det kanskje at kvinner ikke nødvendigvis får lov til det samme. Nå tildeles faktisk kvinner i Saudi-Arabia denne "barnemenneskerettigheten".

Vi som har vært innen dette feltet i en del år, har lenge kjent til at en del jenter i Norge ikke får lov til å sykle. Forbudet fra foreldrenes side handler om frykten for tap av jomfruhinne. Det er altså ikke staten som bygger stengselen, slik som i Saudi-Arabia. Nå har imidlertid Kommisjon for fremme av dyd og forebygging av umoral, slått kontra: kvinner skal få lov til både å sykle og kjøre lette motorsykler. Transportmidlene må likevel ikke brukes til transport. Kun til lek og moro i parker, på strender og i ubebodde områder. Og de må finne steder der unge menn ikke kan plage dem på noen måter.

Ja, verden går jammen videre, men ikke alle var sikre på det, da nyheten kom 1.aprilOg som en saudisk kvinne twitret:

 – Flott. Nå har vi fått samme rettigheter som barn.

Sånn apropos: dette er et land Norge fremdeles har handelsforbindelser med. Mon tro om vi hadde hatt det dersom bildet var dette: et hvitt regime behandler landets svarte befolkning som … Fyll inn etter behov.