131504_1_FA

Faksimile fra Finansavisen. Kostander og utgifter ved innvandring for tre innvandrergrupper (ikke-vestlig som er rød, øst-europeere som er blå og vestlige innvandrer som er grønn)