Vold og overgrep

Grovere forbrytelser blant unge

Tre ganger så mange 15-17 åringer i Sverige ender nå opp i fengsel sammenlignet med 1998. Under samme periode har unge som mistenkes for alvorlige forbrytelser økt dramatisk. Høyest er økningen av antallet voldtekter.

Lennart Strinäs, Sorenskriveren i Malmö tingrett, hadde sine første ungdomstilfeller i begynnelsen av 1990. Han forteller til dn.se at situasjonen da han begynte, overhodet ikke går an å sammenligne med situasjonen i dag.

De ungdommene som ble stilt for retten da, hadde begått relativt vanlige forbrytelser. I dag møter relativt ofte unge mennesker som har begått alvorlige forbrytelser. Trenden er at kriminelle tenåringer begår stadig mer voldelige forbrytelser.

I perioden 1998-2011 har det vært en beskjeden økning i det totale antallet forbrytelser med 15-17 åringer som mistenkte. Men i samme periode har andelen ran på åpen gate blir stadig mer voldelig og blitt mer enn doblet, brutt mot narkotikaloven er nesten fem ganger så høyt og antallet voldtekter er mer enn åtte ganger så høyt.

Mange tror at det er en forklaring på den sterke økningen i antallet arrestasjoner, selv om ingen myndighet faktisk har undersøkte hva veksten beror på. Det handler om 41 arrestasjoner både i 1992 og 1998. Så hele 155 arrestasjoner i 2010, mens det i 2011 og 2012 handlet om henholdsvis 122 og 123 arrestasjoner. Det antydes at en generell økning i alvorlig kriminalitet kan være en forklaring, men det er også forskning som indikerer at det har skjedd en ”holdningsendring”. Da ved at de sosiale tjenestene har sviktet sitt ansvar med å bistå den enkelte med hjelp og heller overlatt de unge til rettsvesenet, ifølge forsker Lupita Smith.

Ewa Nyhult ved påtalemyndigheten utviklingssenter sier til dn.se at det er ikke bra om det er slik at unge mennesker pågripes uten at det strengt tatt er nødvendig. Men hun legger til at hvis det faktisk er slik at forbrytelsene er blitt grovere, er det viktig at påtalemyndigheten bruker de mulighetene de har for frihetsberøvelse og restriksjoner. Samtidig påpeker hun at hun har fått informasjon som tilser at noen kommuner er dårlige på å tilby alternativ til fengsling, og at en arrestorde er det som må til for at sosialtjenesten kommer på banen.

Interessant nok, eller kanskje heller: typisk nok, fremkommer det ingenting om hvem som har begått disse forbrytelsene. Med en så sterk økning på kort tid kan mye av forklaringen nettopp ligge i hvem som utfører dem. Men det er nok mindre kontroversielt å legge skylden på sosialtjenesten.